Kiểm tra – Blockchain – pro

Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & CryptoHãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài 1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO Có 50 câu hỏi  | Tối đa 200 điểm Bài kiểm tra có thể chỉ phù hợp với học viên đã tham gia ít nhất một khóa học chuyên sâu về...

Kiểm tra – Blockchain

Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & CryptoHãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài 1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN Có 25 câu hỏi  | Tối đa 100 điểm Câu hỏi phù hợp với trình độ của đa số. Nếu bạn tự tin, bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm Tra...

Kiểm tra – FKC33

Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33 Tham khảo Quy định bài kiểm tra Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng. Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi. Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm) Câu hỏi và trả lời...

Kiểm tra – Lãi suất

Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suấtBài kiểm tra kiến thức theo chuyên đề Tài chính online Tham khảo Video Quy định bài kiểm tra Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng. Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi. Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. Mỗi...

Kiểm tra – Lạm phát

Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phátBài kiểm tra kiến thức theo chuyên đề Tài chính tối thứ 7 Tham khảo Video Quy định bài kiểm tra Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng. Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi. Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. Mỗi...

Kiểm tra – Tài chính cá nhân (Pro)

Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhânDành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân Tham khảo Quy định bài kiểm tra Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng. Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi. Mỗi ý trả lời sai sẽ...