Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

  • Có 25 câu hỏi  | Tối đa 100 điểm
  • Câu hỏi phù hợp với trình độ của đa số.
  • Nếu bạn tự tin, bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm Tra trình độ nâng cao Tại đây

2. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
  • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Cơ Bản

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

2. Token có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

3. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

4. Chi phí vận hành lớn là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

5. Một máy chủ và nhiều máy trạm là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

6. Sản giao dịch crypto hiện tại có đặc điểm nào nổi bật?

 
 
 
 

7. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

8. Coinmarketcap.com là gì?

 
 
 
 

9. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

10. Lượng cung tối đa của Bitcoin (BTC) là bao nhiêu?

 
 
 
 

11. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

12. Blockchain thế hệ 3.0 bắt đầu với crypto nào?

 
 
 
 

13. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Hardfork (phân rã) sẽ thế nào?

 
 
 
 

14. Blockchain cho phép tạo nhiều chuỗi blockchain là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

15. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

16. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

17. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

18. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

19. Những crypto nào sau đây thuộc mô hình Ponzi?

 
 
 
 
 

20. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

21. Đặc tính dữ liệu lưu trên nền tảng Blokchain là gì?

 
 
 
 

22. Thuộc tính Thời gian đóng khối (Blocktime) và Kích thước khối (Blocksize) có đặc tính là:

 
 
 
 

23. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

24. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của ADA (Chưa có Hydra)?

 
 
 
 

25. Quy mô vốn hóa lớn nhất của thị trường crypto trước 2020 từng đạt được là bao nhiêu?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto