Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

  • Có 25 câu hỏi  | Tối đa 100 điểm
  • Câu hỏi phù hợp với trình độ của đa số.
  • Nếu bạn tự tin, bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm Tra trình độ nâng cao Tại đây

2. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
  • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Cơ Bản

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Thế hệ blockchain tiến bộ nhất hiện tại đang là gì?

 
 
 
 

2. Tỷ trọng số lượng Crypto được tạo ra và “biến mất” chiếm khoảng bao nhiêu %?

 
 
 
 

3. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

4. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

5. Phần Nội dung của block (Content) bao gồm những gì?

 
 
 
 

6. Blockchain 1.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

7. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

8. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Bitcoin?

 
 
 
 

9. IEO (Initial Exchange Offering) là gì?

 
 
 
 

10. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

11. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

12. Crypto nào có blockchain KHÔNG thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

13. Lượng cung tối đa của Ethereum (ETH) là bao nhiêu?

 
 
 
 

14. Một máy chủ và nhiều máy trạm là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

15. Tỷ trọng Quy mô vốn hóa của top 10 crypto đứng đầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

16. Các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Mỹ là sàn nào?

 
 
 
 

17. Hiện tượng sao chép (Clone) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

18. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

19. Nhóm crypto nào dễ bị nhầm lẫn khi đầu tư

 
 
 
 

20. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

21. Blockchain cho phép tạo nhiều chuỗi blockchain là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

22. Khi một giao dịch phát sinh, cơ chế xác thực dữ liệu sẽ là:

 
 
 
 

23. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

24. Nhận định nào sau đây là đúng về Quy mô vốn hóa thị trường?

 
 
 
 

25. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto