Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

  • Có 25 câu hỏi  | Tối đa 100 điểm
  • Câu hỏi phù hợp với trình độ của đa số.
  • Nếu bạn tự tin, bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm Tra trình độ nâng cao Tại đây

2. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
  • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Cơ Bản

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

2. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

3. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

4. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

5. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

6. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

7. Tỷ trọng Quy mô vốn hóa của top 10 crypto đứng đầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

8. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

9. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

10. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

11. Quy mô vốn hóa của thị trường crypto giảm sâu nhất năm 2018-2019 là bao nhiêu?

 
 
 
 

12. Đầu năm 2020, Ethereum (ETH) có quy mô vốn hóa đứng thứ mấy trên coinmarketcap.com?

 
 
 
 

13. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

14. Blockchain là sự kết hợp của các công nghệ nào sau đây?

 
 
 
 

15. Bitcoin đầu tiên ra đời năm nào?

 
 
 
 

16. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Bitcoin?

 
 
 
 

17. Nhận định nào sau đây đúng khi giữ crypto trên ví của sàn Binance?

 
 
 
 

18. Quy mô vốn hóa lớn nhất của thị trường crypto trước 2020 từng đạt được là bao nhiêu?

 
 
 
 

19. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về blockchain?

 
 
 
 
 

20. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

21. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

22. IEO (Initial Exchange Offering) là gì?

 
 
 
 

23. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

24. Nhận định nào sau đây đúng khi giao dịch crypto trên sàn Binance?

 
 
 
 

25. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto