Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

  • Có 25 câu hỏi  | Tối đa 100 điểm
  • Câu hỏi phù hợp với trình độ của đa số.
  • Nếu bạn tự tin, bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm Tra trình độ nâng cao Tại đây

2. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
  • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Cơ Bản

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Một máy chủ và nhiều máy trạm là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

2. Nhận định nào sau đấy đúng về Hardfork (phân rã) của blockchain?

 
 
 
 

3. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

4. Nhận định nào sau đây đúng khi giao dịch crypto trên sàn Binance?

 
 
 
 

5. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của ADA (Chưa có Hydra)?

 
 
 
 

6. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

7. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

8. Blockchain 1.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

9. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

10. Tỷ trọng Quy mô vốn hóa của top 10 crypto đứng đầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

11. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

12. Sản giao dịch crypto hiện tại có đặc điểm nào nổi bật?

 
 
 
 

13. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

14. Blockchain 2.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

15. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Bitcoin?

 
 
 
 

16. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

17. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

18. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

19. Đầu năm 2020, Ethereum (ETH) có quy mô vốn hóa đứng thứ mấy trên coinmarketcap.com?

 
 
 
 

20. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về SHA256?

 
 
 
 

21. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Clone (sao chép) blockchain cũ sẽ thế nào?

 
 
 
 

22. Blocknet có đặc điểm nổi bật nào?

 
 
 
 

23. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ripple?

 
 
 
 

24. Hệ thống lữu trữ dữ liệu Tập trung có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

25. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto