Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

  • Có 25 câu hỏi  | Tối đa 100 điểm
  • Câu hỏi phù hợp với trình độ của đa số.
  • Nếu bạn tự tin, bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm Tra trình độ nâng cao Tại đây

2. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
  • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Cơ Bản

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Token có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

2. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

3. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

4. Blockchain 1.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

5. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

6. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

7. Blocknet có đặc điểm nổi bật nào?

 
 
 
 

8. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

9. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 
 

10. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

11. Nhận định nào sau đây là đặc điểm của hệ thống lưu trữ dữ liệu Tập trung?

 
 
 
 
 

12. Blockchain cho phép tạo nhiều chuỗi blockchain là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

13. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

14. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ripple?

 
 
 
 

15. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về SHA256?

 
 
 
 

16. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

17. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

18. Tỷ trọng số lượng Crypto được tạo ra và “biến mất” chiếm khoảng bao nhiêu %?

 
 
 
 

19. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

20. Khi một giao dịch phát sinh, cơ chế xác thực dữ liệu sẽ là:

 
 
 
 

21. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Hardfork (phân rã) sẽ thế nào?

 
 
 
 

22. Lượng cung tối đa của Ethereum (ETH) là bao nhiêu?

 
 
 
 

23. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 1.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

24. Blockchain 2.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

25. Tỷ trọng Quy mô vốn hóa của top 10 crypto đứng đầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto