Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

  • Có 25 câu hỏi  | Tối đa 100 điểm
  • Câu hỏi phù hợp với trình độ của đa số.
  • Nếu bạn tự tin, bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm Tra trình độ nâng cao Tại đây

2. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
  • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Cơ Bản

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Những crypto nào sau đây thuộc mô hình Ponzi?

 
 
 
 
 

2. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

3. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

4. Crypto nào có blockchain KHÔNG thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

5. Tỷ trọng Quy mô vốn hóa của top 10 crypto đứng đầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

6. Bitcoin đầu tiên ra đời năm nào?

 
 
 
 

7. Bitcoin từng có mức giá cao nhất là bao nhiêu?

 
 
 
 

8. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

9. Blocknet có đặc điểm nổi bật nào?

 
 
 
 

10. Các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Mỹ là sàn nào?

 
 
 
 

11. Quy mô vốn hóa lớn nhất của thị trường crypto trước 2020 từng đạt được là bao nhiêu?

 
 
 
 

12. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

13. Đồng USDT có đặc điểm gì?

 
 
 
 

14. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

15. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

16. Hệ thống lữu trữ dữ liệu Tập trung có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

17. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

18. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

19. Phần Nội dung của block (Content) bao gồm những gì?

 
 
 
 

20. Nhận định nào sau đây đúng về ngành Blockchain giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 

21. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Bitcoin?

 
 
 
 

22. Hiện tượng phân rã (Hardfork) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

23. Số lượng sàn giao dịch crypto trên thế giới khoảng bao nhiêu?

 
 
 
 

24. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

25. ICO (Initial Coin Offering) là gì?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto