Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

  • Có 25 câu hỏi  | Tối đa 100 điểm
  • Câu hỏi phù hợp với trình độ của đa số.
  • Nếu bạn tự tin, bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm Tra trình độ nâng cao Tại đây

2. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
  • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Cơ Bản

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Thuộc tính Thời gian đóng khối (Blocktime) và Kích thước khối (Blocksize) có đặc tính là:

 
 
 
 

2. Đầu năm 2020, Ethereum (ETH) có quy mô vốn hóa đứng thứ mấy trên coinmarketcap.com?

 
 
 
 

3. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

4. Sản giao dịch crypto hiện tại có đặc điểm nào nổi bật?

 
 
 
 

5. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

6. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

7. Nhận định nào sau đấy đúng về Hardfork (phân rã) của blockchain?

 
 
 
 

8. Bitcoin từng có mức giá cao nhất là bao nhiêu?

 
 
 
 

9. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

10. Closed Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng đóng) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

11. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

12. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

13. Blockchain là sự kết hợp của các công nghệ nào sau đây?

 
 
 
 

14. Crypto nào có blockchain KHÔNG thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

15. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

16. Các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Mỹ là sàn nào?

 
 
 
 

17. Lượng cung tối đa của Bitcoin (BTC) là bao nhiêu?

 
 
 
 

18. Blockchain 3.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

19. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

20. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ripple?

 
 
 
 

21. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

22. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

23. Hiện tượng phân rã (Hardfork) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

24. Quy mô vốn hóa của thị trường crypto giảm sâu nhất năm 2018-2019 là bao nhiêu?

 
 
 
 

25. Blockchain thế hệ 3.0 bắt đầu với crypto nào?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto