Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

  • Có 25 câu hỏi  | Tối đa 100 điểm
  • Câu hỏi phù hợp với trình độ của đa số.
  • Nếu bạn tự tin, bạn có thể tham khảo thêm bài kiểm Tra trình độ nâng cao Tại đây

2. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
  • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Cơ Bản

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Hiện tượng phân rã (Hardfork) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

2. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

3. Nhận định nào sau đây là đặc điểm của hệ thống lưu trữ dữ liệu Tập trung?

 
 
 
 
 

4. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

5. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

6. Nhận định nào sau đây đúng về ngành Blockchain giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 

7. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

8. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

9. Nhận định nào sau đấy đúng về blockchain được Clone (sao chép)?

 
 
 
 

10. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Hardfork (phân rã) sẽ thế nào?

 
 
 
 

11. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

12. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

13. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về blockchain?

 
 
 
 
 

14. Ethereum (ETH) từng có mức giá cao nhất là bao nhiêu?

 
 
 
 

15. Chi phí vận hành lớn là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

16. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

17. Blockchain không thể tạo token là blockchain thế hệ nào?

 
 
 
 

18. Đặc tính dữ liệu lưu trên nền tảng Blokchain là gì?

 
 
 
 

19. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 2.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

20. Lượng cung tối đa của Ethereum (ETH) là bao nhiêu?

 
 
 
 

21. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

22. Coinmarketcap.com là gì?

 
 
 
 

23. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

24. Đầu năm 2020, Ethereum (ETH) có quy mô vốn hóa đứng thứ mấy trên coinmarketcap.com?

 
 
 
 

25. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto