Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân

Dành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
 • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn (các câu hỏi sẽ khác nhau).
 • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
 • Sẽ có chút khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra nếu bạn chưa từng tham gia khóa học Tài chính cá nhân.
TOP 20: 30 ngày gần đây

TOP 20: Cao nhất mọi thời đại

Tham khảo thêm các bài kiểm tra khác

 1. Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suất
 2. Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Tài sản Tích lũy gồm những nhóm tài sản nào?

 
 
 
 
 

2. Khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, lãi suất sẽ theo hướng nào?

 
 
 
 

3. Áp dụng lý thuyết “Bên kia sườn đồi” trong hoàn cảnh nào của thị trường là phù hợp?

 
 
 
 

4. Tài sản vô hình muốn bán được giá cao thì phải thỏa mãn tính năng gì?

 
 
 
 

5. Thu nhập nào sau đây tạo ra dòng tiền ngay

 
 
 
 

6. Trong kinh doanh, Bạn bè và người thân là:

 
 
 
 

7. Khi nó về Giá cả, điều nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

8. Nguyên tắc vận hành Tài sản TÍCH LŨY

 
 
 
 
 

9. Phát biểu nào sau đây đúng về Ngân hàng Nhà nước?

 
 
 
 

10. Khi lạm phát tăng cao, phát biểu nào sau đây đúng?

 
 
 
 

11. Lạm phát đem lại những lợi ích gì?

 
 
 
 

12. Dòng tiền cuối kỳ là gì

 
 
 
 
 

13. Cấu trúc tài sản nào là hợp lý, nếu bạn 30-45 tuổi?

 
 
 
 
 

14. Lãi suất Danh nghĩa khác lãi suất Thực tế là do nguyên nhân nào?

 
 
 
 

15. Cuộc sống luôn bình an hơn với bảng cân đối tài chính có ……

 
 
 
 

16. Các khoản chi nào sau đây là CHI TIÊU?

 
 
 
 
 

17. Báo cáo nào thể hiện Quy mô tài chính của Doanh nghiệp?

 
 
 
 
 

18. Các mô hình tài chính nào sau đây là mô hình lãi kép hoàn hảo.

 
 
 
 

19. Chi phí nào sau đây là loại chi phí Biến đổi?

 
 
 
 
 

20. Nguyên tắc vận hành Tài sản KINH DOANH

 
 
 
 
 

21. Sau cú “sụp đổ”, thì trường Crypto đã mất đi bao nhiêu % quy mô vốn hóa?

 
 
 
 

22. Nguyên tắc vận hành Tài sản TÍCH LŨY

 
 
 
 
 

23. Tài sản nào sau đây KHÔNG được ghi vào Bảng cân đối tài chính cá nhân?

 
 
 
 

24. Cấu trúc tài sản nào là lý tưởng, nếu thị trường đang trong giao đoạn KHỦNG HOẢNG?

 
 
 
 
 

25. Những bảng nào sau đây thuộc Thông tin tài chính cá nhân

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN