Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân

Dành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
 • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn (các câu hỏi sẽ khác nhau).
 • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
 • Sẽ có chút khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra nếu bạn chưa từng tham gia khóa học Tài chính cá nhân.
TOP 20: 30 ngày gần đây

TOP 20: Cao nhất mọi thời đại

Tham khảo thêm các bài kiểm tra khác

 1. Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suất
 2. Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Khoản nào sau đây được ghi vào Nguồn vốn sở hữu

 
 
 
 
 

2. Nguyên tắc lựa chọn nguồn thu cho các khoản chi tiêu Thiết yếu là gì?

 
 
 
 

3. Trên Bảng cân đối tài chính cá nhân, Phần NGUỒN VỐN giải thích điều gì?

 
 
 
 
 

4. Giải pháp nào giúp bạn gia tăng tài sản nhanh nhất?

 
 
 
 

5. Đặc tính của cơ hội đầu tư là gì?

 
 
 
 
 

6. Đánh giá tài chính cá nhân (Có giỏi không) thể hiện ở bảng nào?

 
 
 
 
 

7. Hai nguyên tắc đánh giá tài chính đối tác:

 
 
 
 

8. Cấu trúc tài sản nào là lý tưởng, nếu thị trường đang trong giao đoạn KHỦNG HOẢNG?

 
 
 
 
 

9. Khi cục dự trữ liên bang Mỹ FED giảm lãi suất, điều gì sau đây đúng?

 
 
 
 

10. Những mặt tác động Tiêu cực của Lạm phát?

 
 
 
 
 

11. Nguyên tắc vận hành Cấu trúc tài sản

 
 
 
 
 

12. Ngân hàng Nhà nước quyết định các mức lãi suất nào?

 
 
 
 
 

13. Lạm phát đem lại những lợi ích gì?

 
 
 
 

14. Khi cục dự trữ liên bang Mỹ FED tăng mạnh lãi suất, điều nào sau đây đúng?

 
 
 
 

15. Người dân sẽ tăng chi tiêu cho tiêu dùng trong trường hợp nào sau đây?

 
 
 
 

16. Chi phí nào sau đây là loại chi phí Biến đổi?

 
 
 
 
 

17. Bảng cân đối tài chính cá nhân SỐ 1 có cấu trúc thế nào?

 
 
 
 
 

18. Khi Phân tích thông tin về lãi suất, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

19. Nguyên tắc xác định số tiền được phân bổ hàng tháng là gì?

 
 
 
 

20. Nguồn vốn Bên ngoài gồm những loại nào?

 
 
 
 
 

21. Trong kinh doanh, Bạn bè và người thân là:

 
 
 
 

22. Khi lãi suất giảm, làm giảm giá trị đồng nội tệ, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

23. Ngân hàng Thương mại được quyền quyết định các mức lãi suất nào sau đây?

 
 
 
 

24. Khoản mục Tích lũy nào được ưu tiên cao nhất?

 
 
 
 

25. Nhóm hàng hóa nào chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng CPI

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN