Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân

Dành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
 • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn (các câu hỏi sẽ khác nhau).
 • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
 • Sẽ có chút khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra nếu bạn chưa từng tham gia khóa học Tài chính cá nhân.
TOP 20: 30 ngày gần đây

TOP 20: Cao nhất mọi thời đại

Tham khảo thêm các bài kiểm tra khác

 1. Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suất
 2. Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Nhận định nào sau đây ĐÚNG?

 
 
 
 

2. Mức sử dụng đòn bẩy tài chính cá nhân tối đa là bao nhiêu là hợp lý?

 
 
 
 
 

3. Các khoản chi nào sau đây là CHI TIÊU?

 
 
 
 
 

4. Lý thuyết “Bên kia sườn đồi” được xây dựng từ công thức nào?

 
 
 
 

5. Công thức nào sau đây để tính Dòng tiền

 
 
 
 

6. Cấu trúc của Nguồn vốn (trong Bảng cân đối tài chính cá nhân) gồm những phần nào?

 
 
 
 
 

7. Khi cục dự trữ liên bang Mỹ FED tăng mạnh lãi suất, điều nào sau đây đúng?

 
 
 
 

8. Các bên liên quan của Lãi suất Tái chiết khấu là gì?

 
 
 
 

9. Khi nền kinh tế rơi vào trạng thái Suy thoái, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

10. Lạm phát làm sức mua của $100 (năm 1913) còn bao nhiêu vào năm 2019?

 
 
 
 

11. Phương pháp tránh để Bảng cân đối tài chính DỊ DẠNG là gì?

 
 
 
 
 

12. Trong công thức tính NPV, có các tham số nào sau đây?

 
 
 
 

13. Khi lãi suất Cơ bản thay đổi, nhận định nào sau đây ĐÚNG?

 
 
 
 

14. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về Lãi suất cơ bản?

 
 
 
 

15. Tỷ lệ dự trữ ngoại hối giảm, có thể do những nguyên nhân nào sau đây?

 
 
 
 

16. Tài sản đi mượn bạn có những Quyền nào

 
 
 
 

17. Nguyên tắc lựa chọn nguồn thu cho các khoản chi tiêu Thiết yếu là gì?

 
 
 
 

18. Ngân hàng Thương mại được quyền quyết định các mức lãi suất nào sau đây?

 
 
 
 

19. Khi lãi suất tăng, giá trị đồng nội tệ sẽ thế nào (tương quan với ngoại tệ khác)?

 
 
 
 

20. Sai lầm nào dưới đây thường gặp khi vận hành Bảng cân đối tài chính cá nhân là gì?

 
 
 
 
 

21. Các nguyên tắc hành động theo nguyên tắc “Bên kia sườn đồi” là gì?

 
 
 
 
 

22. Sau cú “sụp đổ”, thì trường Crypto đã mất đi bao nhiêu % quy mô vốn hóa?

 
 
 
 

23. Đối tác tài chính quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là ai?

 
 
 
 

24. Các bên liên quan của Lãi suất Vay qua đêm là gì?

 
 
 
 

25. Khi lãi suất Tái chiết khấu thay đổi, nhận định nào sau đây ĐÚNG?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN