Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân

Dành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
 • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn (các câu hỏi sẽ khác nhau).
 • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
 • Sẽ có chút khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra nếu bạn chưa từng tham gia khóa học Tài chính cá nhân.
TOP 20: 30 ngày gần đây

TOP 20: Cao nhất mọi thời đại

Tham khảo thêm các bài kiểm tra khác

 1. Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suất
 2. Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Cấu trúc tài sản nào là lý tưởng, nếu thị trường đang trong giao đoạn khủng hoảng?

 
 
 
 
 

2. Bảng cân đối kế toán mang thông tin gì về tài chính của Doanh nghiệp?

 
 
 
 
 

3. Nếu chỉ có 500 triệu đồng, bạn có thể làm gì?

 
 
 
 
 

4. Nên dùng Chi phí Cố định với loại chi phí nào?

 
 
 
 

5. Chi phí Cố định có đặc tính gì?

 
 
 
 
 

6. Khi lãi suất tăng, những hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

7. Sai lầm quản trị dòng tiền thường gặp?

 
 
 
 

8. Siêu Lạm phát là mức lạm phát nào?

 
 
 
 

9. Bức tranh tài chính Cá nhân được mô tả gồm bao nhiêu bảng?

 
 
 
 
 

10. Phương pháp tránh để Bảng cân đối tài chính DỊ DẠNG là gì?

 
 
 
 
 

11. Phát biểu nào sau đây đúng về Ngân hàng Thương mại?

 
 
 
 

12. Nguồn vốn Chủ sở hữu gồm những loại nào?

 
 
 
 
 

13. Hệ quả của các chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát là gì?

 
 
 
 
 

14. Nguyên tắc sử dụng Nguồn vốn bên ngoài

 
 
 
 
 

15. Lựa chọn cơ hội theo năng lực tài chính cá nhân bao gồm những nguyên tắc nào?

 
 
 
 
 

16. Các vị thế kiếm tiền khác nhau thì …?

 
 
 
 

17. Tiêu chí dùng để đánh giá Tư duy tài chính của đối tác

 
 
 
 

18. Thu nhập nào sau đây tạo ra dòng tiền ngay

 
 
 
 

19. Chỉ tiêu NPV là gì?

 
 
 
 

20. Nguyên tắc vận hành Tài sản TÍCH LŨY

 
 
 
 
 

21. Khi Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất lên cao, bạn nên làm gì?

 
 
 
 

22. Những mặt tác động Tiêu cực của Lạm phát?

 
 
 
 
 

23. Khi lãi suất Cho vay tăng, điều gì sẽ xảy ra?

 
 
 
 
 

24. Mua hợp đồng bảo hiểm có giá trị đền bủ 3 tỷ, đã đóng được 1,5 tỷ, nếu dừng ngay sẽ được lĩnh 500 triệu; Giá trị định giá của tài sản này là bao nhiêu?

 
 
 
 

25. Khi giảm sâu lãi suất cho vay, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN