Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân

Dành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
 • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn (các câu hỏi sẽ khác nhau).
 • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
 • Sẽ có chút khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra nếu bạn chưa từng tham gia khóa học Tài chính cá nhân.
TOP 20: 30 ngày gần đây

TOP 20: Cao nhất mọi thời đại

Tham khảo thêm các bài kiểm tra khác

 1. Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suất
 2. Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Bảng cân đối tài chính cá nhân, mang thông tin gì?

 
 
 
 
 

2. Trên Bảng cân đối tài chính cá nhân, Phần NGUỒN VỐN giải thích điều gì?

 
 
 
 
 

3. Nguyên tắc xác định số tiền được phân bổ hàng tháng là gì?

 
 
 
 

4. Trên Bảng cân đối tài chính cá nhân, Tài sản và Nguồn vốn tương quan thế nào?

 
 
 
 
 

5. Những mặt tác động Tích cực của Lạm phát?

 
 
 
 
 

6. Ưu điểm nào sau đây là đặc tính của tài sản vô hình là gì?

 
 
 
 

7. Khi lãi suất tiền gửi tăng, điều gì sẽ xảy ra?

 
 
 
 

8. “Bong bóng dotcom” đã xảy ra giai đoạn nào?

 
 
 
 

9. Thông tin về Doanh số và Chi phí nằm tại báo cáo nào của Doanh nghiệp?

 
 
 
 
 

10. Những dấu hiệu nào để chúng ta khẳng định, Chính phủ đã đảo chiều chính sách nới lỏng tiền tệ

 
 
 
 
 

11. Nguyên tắc sử dụng Nguồn vốn bên ngoài

 
 
 
 
 

12. Khi cục dự trữ liên bang Mỹ FED tăng mạnh lãi suất, điều gì sau đây đúng?

 
 
 
 
 

13. Sai lầm nào dưới đây thường gặp khi vận hành Bảng cân đối tài chính cá nhân là gì?

 
 
 
 
 

14. Lạm phát làm sức mua của $100 (năm 1913) còn bao nhiêu vào năm 2019?

 
 
 
 

15. Lạm phát là gì?

 
 
 
 
 

16. Báo cáo kiểm toán của Doanh nghiệp

 
 
 
 
 

17. Tài chính cá nhân “thời chiến” áp dụng trong hoàn cảnh nào?

 
 
 
 
 

18. Nguyên tắc vận hành Tài sản KINH DOANH

 
 
 
 
 

19. Thịnh vường tài chính bao gồm những tiêu chí nào?

 
 
 
 

20. Tiêu chí dùng để đánh giá Tư duy tài chính của đối tác

 
 
 
 

21. Tài sản nào sau đây thuộc nhóm tài sản TÍCH LŨY?

 
 
 
 
 

22. Cấu trúc tài sản nào là lý tưởng, nếu thị trường đang trong giao đoạn KHỦNG HOẢNG?

 
 
 
 
 

23. Báo cáo nào thể hiện Quy mô tài chính của Doanh nghiệp?

 
 
 
 
 

24. Bảng cân đối tài chính cá nhân SỐ 3 có cấu trúc thế nào?

 
 
 
 
 

25. Nên mua xe ô tô trước khi mua nhà, nếu

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN