Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân

Dành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
 • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn (các câu hỏi sẽ khác nhau).
 • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
 • Sẽ có chút khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra nếu bạn chưa từng tham gia khóa học Tài chính cá nhân.
TOP 20: 30 ngày gần đây

TOP 20: Cao nhất mọi thời đại

Tham khảo thêm các bài kiểm tra khác

 1. Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suất
 2. Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Các bên liên quan của Lãi suất Gửi tiết kiệm là gì?

 
 
 
 

2. Khi Phân tích thông tin về lãi suất, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

3. Phương pháp tránh để Bảng cân đối tài chính DỊ DẠNG là gì?

 
 
 
 
 

4. Nguyên tác chảy tràn có các “Bình” nào dưới đây

 
 
 
 

5. Các bên liên quan của Lãi suất Cho vay là gì?

 
 
 
 

6. Lựa chọn mô hình biến động tài sản bằng cách nào?

 
 
 
 

7. Lạm phát là gì?

 
 
 
 
 

8. Khi GDP giảm, Chính phủ sẽ làm gì?

 
 
 
 

9. Khi giá trị đồng nội tệ tăng, hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

10. Phân chia lợi ích tài chính ở chỉ tiêu nào là ĐÚNG nhất?

 
 
 
 

11. Báo cáo nào thể hiện Chất lượng tài chính của Doanh nghiệp?

 
 
 
 
 

12. Cấu trúc tài sản nào là lý tưởng, nếu thị trường đang trong giao đoạn khủng hoảng?

 
 
 
 
 

13. Khi cục dự trữ liên bang Mỹ FED giảm lãi suất, điều gì sau đây đúng?

 
 
 
 

14. Lạm phát đem lại những lợi ích gì?

 
 
 
 

15. Tiêu chí dùng để đánh giá Thực trạng tài chính của đối tác

 
 
 
 
 

16. Bảng cân đối tài chính cá nhân SỐ 4 có cấu trúc thế nào?

 
 
 
 
 

17. Các Nguyên Nhân chính của Bảng cân đối tài chính cá nhân DỊ DẠNG là gì?

 
 
 
 
 

18. Khoản mục chi phí Sinh hoạt nào được ưu tiên cao nhất?

 
 
 
 
 

19. Các bên liên quan của Lãi suất Vay qua đêm là gì?

 
 
 
 

20. Mô hình lãi kép (lý thuyết) là gì?

 
 
 
 

21. Sai lầm quản trị dòng tiền thường gặp?

 
 
 
 

22. Thực trạng kinh tế toàn cầu 6 tháng đầu năm 2020 là gì?

 
 
 
 

23. Mức sử dụng đòn bẩy tài chính cá nhân tối đa là bao nhiêu là hợp lý?

 
 
 
 
 

24. Trong kinh doanh, Bạn bè và người thân là:

 
 
 
 

25. Chỉ dùng thẻ tín dụng khi nào?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN