Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân

Dành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
 • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn (các câu hỏi sẽ khác nhau).
 • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
 • Sẽ có chút khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra nếu bạn chưa từng tham gia khóa học Tài chính cá nhân.
TOP 20: 30 ngày gần đây

TOP 20: Cao nhất mọi thời đại

Tham khảo thêm các bài kiểm tra khác

 1. Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suất
 2. Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Lạm phát là gì?

 
 
 
 
 

2. Tài sản đi thuê bạn có những Quyền nào

 
 
 
 

3. Tài sản nào sau đây KHÔNG được ghi vào Bảng cân đối tài chính cá nhân?

 
 
 
 

4. Khi nền kinh tế rơi vào trạng thái Suy thoái, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

5. Thế nào là Chi phí CẦN THIẾT

 
 
 
 

6. Cách sửa lỗi Bảng cân đối tài chính cá nhân bị DỊ DẠNG

 
 
 
 
 

7. Trên Bảng cân đối tài chính cá nhân, Phần TÀI SẢN giải thích điều gì?

 
 
 
 
 

8. Bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp

 
 
 
 
 

9. Nguyên tắc vận hành Tài sản TÍCH LŨY

 
 
 
 
 

10. Quy trình vận hành “Bản đồ tài chính” cá nhân có thể dùng được trong những trường hợp nào?

 
 
 
 

11. Thế nào là một Bảng cân đối tài chính cá nhân MẠO HIỂM?

 
 
 
 
 

12. Phần Thu nhập hàng tháng nhưng trả một lần vào cuối năm, bạn có quyền gì?

 
 
 
 

13. Khi tỷ giá VND/USD tăng, hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

14. Sau cú “sụp đổ”, thì trường Crypto đã mất đi bao nhiêu % quy mô vốn hóa?

 
 
 
 

15. Tài sản vô hình gồm những loại nào sau đây

 
 
 
 
 

16. Đánh giá Chất lượng tài chính cá nhân (Có giỏi THẬt không) thể hiện ở bảng nào?

 
 
 
 
 

17. Sai lầm nào dưới đây thường gặp khi vận hành Bảng cân đối tài chính cá nhân là gì?

 
 
 
 
 

18. Báo cáo nào thể hiện Quy mô tài chính của Doanh nghiệp?

 
 
 
 
 

19. Tài sản đi mượn bạn có những Quyền nào

 
 
 
 

20. Quy trình nào đúng khi vận hành “Bản đồ tài chính” cá nhân?

 
 
 
 

21. Khi lãi suất tăng, những hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 

22. Lãi suất tăng, sẽ tác động thế nào đến các chỉ tiêu kinh tế khác?

 
 
 
 

23. Trong công thức tính NPV, có các tham số nào sau đây?

 
 
 
 

24. Nguyên tắc vận hành Tài sản KINH DOANH

 
 
 
 
 

25. Chính sách nới lỏng tiền tệ gồm những giải pháp nào?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN