Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân

Dành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
 • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn (các câu hỏi sẽ khác nhau).
 • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
 • Sẽ có chút khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra nếu bạn chưa từng tham gia khóa học Tài chính cá nhân.
TOP 20: 30 ngày gần đây

TOP 20: Cao nhất mọi thời đại

Tham khảo thêm các bài kiểm tra khác

 1. Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suất
 2. Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Lãi suất Danh nghĩa khác lãi suất Thực tế là do nguyên nhân nào?

 
 
 
 

2. Áp dụng lý thuyết “Bên kia sườn đồi” trong hoàn cảnh nào của thị trường là phù hợp?

 
 
 
 

3. Thông tin nào sau đây KHÔNG thuộc Thông tin tài chính cá nhân

 
 
 
 
 

4. Những loại lãi suất nào sau đây thường là lãi suất Thả nổi?

 
 
 
 

5. Khi Phân tích thông tin về lãi suất, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

6. Khi lạm phát tăng cao, phát biểu nào sau đây đúng?

 
 
 
 

7. Những mặt tác động Tích cực của Lạm phát?

 
 
 
 
 

8. Báo cáo Kết quả kinh doanh mang thông tin gì về tài chính của Doanh nghiệp?

 
 
 
 
 

9. Các mô hình tài chính nào sau đây là mô hình lãi kép hoàn hảo.

 
 
 
 

10. Khi tăng cung tiền lớn, hệ quả nào sau đây sẽ xảy ra?

 
 
 
 
 

11. Khi cục dự trữ liên bang Mỹ FED tăng mạnh lãi suất, điều gì sau đây đúng?

 
 
 
 
 

12. Tài chính cá nhân “thời chiến” áp dụng trong hoàn cảnh nào?

 
 
 
 
 

13. Người dân sẽ tăng chi tiêu cho tiêu dùng trong trường hợp nào sau đây?

 
 
 
 

14. Lý thuyết “Bên kia sườn đồi” được xây dựng từ công thức nào?

 
 
 
 

15. Tiêu chí dùng để đánh giá Thực trạng tài chính của đối tác

 
 
 
 
 

16. Các Nguyên Nhân chính của Bảng cân đối tài chính cá nhân DỊ DẠNG là gì?

 
 
 
 
 

17. Tài sản vô hình thể hiện năng lực tài chính nào?

 
 
 
 

18. Các khoản chi nào sau đây KHÔNG phải là CHI TIÊU?

 
 
 
 
 

19. Khi lãi suất tiền gửi tăng, nhận định nao sau đây ĐÚNG?

 
 
 
 
 

20. Công thức nào sau đây để tính Dòng tiền

 
 
 
 

21. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về Lãi suất cơ bản?

 
 
 
 

22. Bảng cân đối tài chính cá nhân SỐ 3 có cấu trúc thế nào?

 
 
 
 
 

23. Công thức nào sau đây để tính Lợi nhuận

 
 
 
 

24. Thị trường chứng khoán Việt nam, “sụp đổ” năm nào?

 
 
 
 
 

25. Thế nào là một Bảng cân đối tài chính cá nhân MẠO HIỂM?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN