Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả chung của lớp

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

2. Crypto nào có blockchain KHÔNG thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

3. Khi một giao dịch phát sinh, cơ chế xác thực dữ liệu sẽ là:

 
 
 
 

4. Bitcoin (BTC) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

5. Nhận định nào sau đây là đúng về bản chất của Crypto?

 
 
 
 
 

6. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

 
 
 
 

7. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

8. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

9. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Bitcoin?

 
 
 
 

10. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

11. Blockchain có thể ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

 
 
 
 

12. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

13. Thế hệ blockchain tiến bộ nhất hiện tại đang là gì?

 
 
 
 

14. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

15. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

16. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

17. Những loại dữ liệu nào có thể lưu trữ trên blockchain hiệu quả?

 
 
 
 

18. Hiện tượng phân rã (Hardfork) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

19. Hiện tượng sao chép (Clone) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

20. Những crypto nào sau đây dùng cơ chế đồng thuận DPOS

 
 
 
 
 

21. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

22. Bitcoin Cash được tạo ra từ mã nguồn Bitcoin theo dạng nào?

 
 
 
 

23. Số NONCE là thuật ngữ quan trọng thuộc về cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

24. Blocknet có đặc điểm nổi bật nào?

 
 
 
 

25. Opening Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng mở) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25