Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả chung của lớp

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

2. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

3. Token có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

4. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

5. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

6. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

7. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 

8. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 
 

9. Blockchain ra đời năm nào?

 
 
 
 

10. Thế hệ blockchain tiến bộ nhất hiện tại đang là gì?

 
 
 
 

11. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

12. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

13. Lĩnh vực nào đang ứng dụng phổ biến nhất trên các nền tảng blockchain?

 
 
 
 

14. Nhận định nào sau đây là đặc điểm của hệ thống lưu trữ dữ liệu Tập trung?

 
 
 
 
 

15. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

16. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

17. Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng blockchain là gì?

 
 
 
 
 

18. Bitcoin (BTC) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

19. Bitcoin Cash được tạo ra từ mã nguồn Bitcoin theo dạng nào?

 
 
 
 

20. Mạng lưới blockchain nào đã từng bị tấn công 51%?

 
 
 
 

21. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 2.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

22. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

23. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

24. Nhóm crypto nào dễ bị nhầm lẫn khi đầu tư

 
 
 
 

25. Cơ chế đồng thuận của Blockchain có thể là những cơ chế nào?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25