Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả chung của lớp

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ripple?

 
 
 
 

2. Blockchain là sự kết hợp của các công nghệ nào sau đây?

 
 
 
 

3. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

4. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

5. Staking là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

6. Bốn pool đào lớn nhất của mang lưới blockchain bitcoin chiếm bao nhiêu HashRate?

 
 
 
 

7. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POW?

 
 
 
 
 

8. Số NONCE là thuật ngữ quan trọng thuộc về cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

9. Cơ chế đồng thuận của Blockchain có thể là những cơ chế nào?

 
 
 
 
 

10. Ưu điểm của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 

11. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

12. Những loại dữ liệu nào có thể lưu trữ trên blockchain hiệu quả?

 
 
 
 

13. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

14. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

15. Những crypto nào sau đây dùng cơ chế đồng thuận POW

 
 
 
 
 

16. Tỷ lệ Lạm phát của đồng crypto sẽ tác động thế nào đến chỉ tiêu khác?

 
 
 
 

17. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

18. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Hardfork (phân rã) sẽ thế nào?

 
 
 
 

19. Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

20. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

21. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

22. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

23. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

24. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

25. Nhóm crypto nào dễ bị nhầm lẫn khi đầu tư

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25