Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả chung của lớp

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Blockchain 1.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

2. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

3. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

4. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 

5. Tỷ lệ Lạm phát của đồng crypto sẽ tác động thế nào đến chỉ tiêu khác?

 
 
 
 

6. Cơ chế đồng thuận của Blockchain có thể là những cơ chế nào?

 
 
 
 
 

7. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Hardfork (phân rã) sẽ thế nào?

 
 
 
 

8. Nhận định nào sau đấy đúng về blockchain được Clone (sao chép)?

 
 
 
 

9. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Ethereum (ETH) là gì?

 
 
 
 

10. Nhận định nào sau đây là đúng chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 

11. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

12. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

13. Đặc điểm cơ bản của tiền Mã hóa (Crypto)

 
 
 
 

14. Bitcoin Cash được tạo ra từ mã nguồn Bitcoin theo dạng nào?

 
 
 
 

15. Nhóm crypto nào dễ bị nhầm lẫn khi đầu tư

 
 
 
 

16. Đặc tính dữ liệu lưu trên nền tảng Blokchain là gì?

 
 
 
 

17. Hiện tượng sao chép (Clone) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

18. Mạng lưới blockchain nào đã từng bị tấn công 51%?

 
 
 
 

19. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

20. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

21. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

22. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

23. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

24. Blockchain 3.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

25. Thế hệ blockchain tiến bộ nhất hiện tại đang là gì?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25