Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả chung của lớp

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Nhóm crypto nào dễ bị nhầm lẫn khi đầu tư

 
 
 
 

2. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

3. Những loại dữ liệu nào có thể lưu trữ trên blockchain hiệu quả?

 
 
 
 

4. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

5. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

6. Cơ chế đồng thuận nào KHÔNG còn được dùng ở các blockchain thế hệ 3.0?

 
 
 
 

7. Tỷ lệ Lạm phát của đồng crypto sẽ tác động thế nào đến chỉ tiêu khác?

 
 
 
 

8. Hiện tượng sao chép (Clone) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

9. Chi phí vận hành lớn là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

10. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

11. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

12. Staking là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

13. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

14. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

15. Cơ chế đồng thuận của Blockchain có thể là những cơ chế nào?

 
 
 
 
 

16. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Ethereum (ETH) là gì?

 
 
 
 

17. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

18. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Clone (sao chép) blockchain cũ sẽ thế nào?

 
 
 
 

19. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

20. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

21. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

22. Closed Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng đóng) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

23. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

24. Một crypto CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

25. Khi một giao dịch phát sinh, cơ chế xác thực dữ liệu sẽ là:

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25