Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả chung của lớp

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Lượng cung tối đa của Bitcoin (BTC) là bao nhiêu?

 
 
 
 

2. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

3. Lĩnh vực nào đang ứng dụng phổ biến nhất trên các nền tảng blockchain?

 
 
 
 

4. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

5. Blockchain 3.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

6. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

7. Chi phí vận hành lớn là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

8. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

9. Blockchain 1.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

10. Thế hệ blockchain tiến bộ nhất hiện tại đang là gì?

 
 
 
 

11. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

12. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 

13. Hiện tượng sao chép (Clone) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

14. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

15. Đồng USDT có đặc điểm gì?

 
 
 
 

16. Blockchain có smartcontract có thể là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

17. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về blockchain?

 
 
 
 
 

18. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

19. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

20. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 2.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

21. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

22. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

23. Staking là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

24. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Bitcoin?

 
 
 
 

25. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25