Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO

 • Có 50 câu hỏi  | Tối đa 200 điểm
 • Bài kiểm tra có thể chỉ phù hợp với học viên đã tham gia ít nhất một khóa học chuyên sâu về Blockchain & Crypto.
  Nếu kết quả chưa được tốt, hãy thửt nghiệm với bài kiểm tra ở trình độ Cơ bản tại đây.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
 • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Nâng Cao

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Bitcoin đầu tiên ra đời năm nào?

 
 
 
 

2. Lựa chọn cơ hội theo năng lực tài chính cá nhân bao gồm những nguyên tắc nào?

 
 
 
 
 

3. Mức giá thấp nhất mà crypto ADA đã từng giảm xuống trước năm 2020 là bao nhiêu?

 
 
 
 

4. Những crypto nào sau đây dùng cơ chế đồng thuận DPOS

 
 
 
 
 

5. Chỉ tiêu Hoạt động của lập trình viên của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

6. Đặc tính của cơ hội đầu tư là gì?

 
 
 
 
 

7. “Bên kia sườn đồi” là nguyên tắc dùng để làm gì?

 
 
 
 
 

8. Bản cáo bạch (Ưhitepaper) của dự án Cardano (ADA) được phát triển theo hình thức nào?

 
 
 
 

9. Blockchain 3.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

10. Kỷ nguyên Shellry của dụ án Cardano (ADA) bắt đầu chính thức từ ngày nào?

 
 
 
 

11. Hiện tượng sao chép (Clone) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

12. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

13. Những tiêu chí dùng để lựa chọn cơ hội đầu tư là gì?

 
 
 
 
 

14. Để gồng lãi tốt, bạn phải có kỹ năng gì?

 
 
 
 
 

15. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 
 

16. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

17. Quy mô vốn hóa lớn nhất của thị trường crypto trước 2020 từng đạt được là bao nhiêu?

 
 
 
 

18. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về blockchain?

 
 
 
 
 

19. Cardano (ADA) sẽ phi tập trung hoàn toàn tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

20. Theo coinmarketcap.com, Số lượng crypto hiện đang phát hành là bao nhiêu?

 
 
 
 

21. Cơ chế đồng thuận nào KHÔNG còn được dùng ở các blockchain thế hệ 3.0?

 
 
 
 

22. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

23. ICO (Initial Coin Offering) là gì?

 
 
 
 

24. Loại bỏ (không đầu tư) các crypto nếu có ít nhất 1 tiêu chí kém, đó là tiêu chí nào?

 
 
 
 

25. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

26. Người sáng lập ra dự án Cardano (ADA) là ai?

 
 
 
 

27. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) là gì?

 
 
 
 

28. Cơ chế đồng thuận của Blockchain có thể là những cơ chế nào?

 
 
 
 
 

29. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Ethereum (ETH) là gì?

 
 
 
 

30. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Hardfork (phân rã) sẽ thế nào?

 
 
 
 

31. Tư duy sai lầm của nhà đầu tư khi tiếp cận thị trường crypto là gì?

 
 
 
 

32. Các ví chính thức của Crypto Cardano (ADA) là các ví nào?

 
 
 
 

33. Crypto nào có blockchain KHÔNG thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

34. Sai lầm nào thường gặp trong lựa chọn cơ hội?

 
 
 
 

35. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

36. Kỷ nguyên tiếp theo sau kỷ nguyên Shelley của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

37. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

38. Tiêu chí nào là quan trọng NHẤT khi lựa chọn cơ hội đầu tư?

 
 
 
 
 

39. Vùng giá sau một cú sụp đổ “Bên kia sườn đồi” có đặc tính là gì?

 
 
 
 

40. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

41. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn từ 2020?

 
 
 
 

42. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 
 

43. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

44. Các nguồn thông tin để đánh giá Crypto

 
 
 
 

45. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

46. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

47. Nhận định nào đúng về tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto?

 
 
 
 

48. Các tổ chức chính đang tham gia dự án Cardano (ADA) là tổ chức nào?

 
 
 
 

49. Bản chất cơ chế đồng thuận Ouroboros mà Cardano (ADA) sử dụng là cơ chế nào?

 
 
 
 
 

50. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto