Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO

 • Có 50 câu hỏi  | Tối đa 200 điểm
 • Bài kiểm tra có thể chỉ phù hợp với học viên đã tham gia ít nhất một khóa học chuyên sâu về Blockchain & Crypto.
  Nếu kết quả chưa được tốt, hãy thửt nghiệm với bài kiểm tra ở trình độ Cơ bản tại đây.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
 • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Nâng Cao

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

2. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

3. Nhận định nào sau đây là đúng về Quy mô vốn hóa thị trường?

 
 
 
 

4. ICO (Initial Coin Offering) là gì?

 
 
 
 

5. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch của ADA (Chưa có Hydra)?

 
 
 
 

6. Khi một giao dịch phát sinh, cơ chế xác thực dữ liệu sẽ là:

 
 
 
 

7. Nhận định nào là đúng về chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score)?

 
 
 
 

8. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

9. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

10. Blocknet có đặc điểm nổi bật nào?

 
 
 
 

11. Sản giao dịch crypto hiện tại có đặc điểm nào nổi bật?

 
 
 
 

12. Các nguồn thông tin để đánh giá Crypto

 
 
 
 

13. Lượng cung tối đa của Ethereum (ETH) là bao nhiêu?

 
 
 
 

14. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 

15. Crypto nào có blockchain KHÔNG thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

16. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

17. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

18. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 
 

19. Staking là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

20. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

21. Chi phí vận hành lớn là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

22. Số lượng ADA thực tế đang chạy staking (tính đến 09.2020) là bao nhiêu?

 
 
 
 

23. Chỉ tiêu Hoạt động của lập trình viên của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

24. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

25. Token phát hành cho hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm gì?

 
 
 
 

26. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

27. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

28. Tham số nào sẽ được dùng để xác định giá tương lai của Crypto?

 
 
 
 

29. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

30. Nhận định nào đúng về tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto?

 
 
 
 

31. Dự án nào đứng đầu về hoạt động của các lập trình viên trong 9 tháng liên tiếp năm 2020

 
 
 
 

32. Thuộc tính Thời gian đóng khối (Blocktime) và Kích thước khối (Blocksize) có đặc tính là:

 
 
 
 

33. Bitcoin Cash được tạo ra từ mã nguồn Bitcoin theo dạng nào?

 
 
 
 

34. Đội ngũ tiếp thị của các dự án crypto ponzi thường có đặc điểm là gì?

 
 
 
 
 

35. Blockchain thế hệ 3.0 bắt đầu với crypto nào?

 
 
 
 

36. Kỷ nguyên thứ 2 của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

37. Tiêu chí Đặc tính kỹ thuật của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 
 

38. Nhận định nào đúng về tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto?

 
 
 
 

39. Theo các phương pháp định giá trong khóa học, mức giá crypto ADA có thể đạt được cao nhất là bao nhiêu?

 
 
 
 

40. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

41. Bốn pool đào lớn nhất của mang lưới blockchain bitcoin chiếm bao nhiêu HashRate?

 
 
 
 

42. Quy mô vố hóa thị trường Phái sinh toàn cầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

43. Nhóm crypto nào dễ bị nhầm lẫn khi đầu tư

 
 
 
 

44. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

45. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key?

 
 
 
 

46. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

47. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

48. Những crypto nào sau đây dùng cơ chế đồng thuận DPOS

 
 
 
 
 

49. Lĩnh vực nào đang ứng dụng phổ biến nhất trên các nền tảng blockchain?

 
 
 
 

50. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto