Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO

 • Có 50 câu hỏi  | Tối đa 200 điểm
 • Bài kiểm tra có thể chỉ phù hợp với học viên đã tham gia ít nhất một khóa học chuyên sâu về Blockchain & Crypto.
  Nếu kết quả chưa được tốt, hãy thửt nghiệm với bài kiểm tra ở trình độ Cơ bản tại đây.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
 • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Nâng Cao

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

2. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

3. Chỉ tiêu Hoạt động của lập trình viên của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

4. Mô hình quàng trị nào là mô hình dạng DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

5. Người sáng lập ra dự án Cardano (ADA) là ai?

 
 
 
 

6. Loại bỏ (không đầu tư) các crypto nếu có ít nhất 1 tiêu chí kém, đó là tiêu chí nào?

 
 
 
 

7. Những nghiệp vụ nào đã được ứng dụng trên nền tảng blockchain?

 
 
 
 

8. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về SHA256?

 
 
 
 

9. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 1.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

10. Lý do nào để nói Cardano (ADA) còn nhiều dư địa để tăng giá?

 
 
 
 

11. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

12. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Ethereum (ETH) là gì?

 
 
 
 

13. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

14. Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình harkfork từ kỷ nguyên Byron lên Shelley của dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 

15. Nhận định nào sau đấy đúng về Hardfork (phân rã) của blockchain?

 
 
 
 

16. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key và Private key?

 
 
 
 

17. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

18. Nhận định nào đúng về tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto?

 
 
 
 

19. Dự án crypto Cardano ra đời năm nào?

 
 
 
 
 

20. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

21. Cardano (ADA) sẽ phi tập trung hoàn toàn tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

22. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

23. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

24. Các nguồn thông tin để đánh giá Crypto

 
 
 
 

25. Bản chất cơ chế đồng thuận Ouroboros mà Cardano (ADA) sử dụng là cơ chế nào?

 
 
 
 
 

26. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) là gì?

 
 
 
 

27. Số NONCE là thuật ngữ quan trọng thuộc về cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

28. Số lượng nodes thực tế của dự án EOS là bao nhiêu?

 
 
 
 

29. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

30. Nhận định nào sau đây đúng về ngành Blockchain giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 

31. Nhận định nào sau đây là đúng về Private key?

 
 
 
 

32. Các ví chính thức của Crypto Cardano (ADA) là các ví nào?

 
 
 
 

33. Hiện tượng sao chép (Clone) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

34. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

35. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

36. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

37. Số lượng pool stake của dự án Cardano (ADA) sau kỷ nguyên Shelly là bao nhiêu?

 
 
 
 

38. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 
 

39. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

40. Nhận định nào sau đây là đúng về Private key?

 
 
 
 

41. Hiện tượng phân rã (Hardfork) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

42. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POS?

 
 
 
 
 

43. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

44. Blockchain có smartcontract có thể là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

45. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

46. Công ty huy động vốn theo mô hình ponzi thường có đặc điểm gì?

 
 
 
 

47. Blockchain có thể ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

 
 
 
 

48. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

 
 
 
 

49. Đồng USDT có đặc điểm gì?

 
 
 
 

50. Blockchain là sự kết hợp của các công nghệ nào sau đây?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto