Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO

 • Có 50 câu hỏi  | Tối đa 200 điểm
 • Bài kiểm tra có thể chỉ phù hợp với học viên đã tham gia ít nhất một khóa học chuyên sâu về Blockchain & Crypto.
  Nếu kết quả chưa được tốt, hãy thửt nghiệm với bài kiểm tra ở trình độ Cơ bản tại đây.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
 • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Nâng Cao

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Lý do nào để nói Cardano (ADA) còn nhiều dư địa để tăng giá?

 
 
 
 

2. Mức giá cao nhất mà crypto ADA đã từng đạt được trước năm 2020 là bao nhiêu?

 
 
 
 

3. Public Blockchain (Mạng blockchain công khai) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

4. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key và Private key?

 
 
 
 

5. Khuyến nghị nào là đúng về thang điểm của chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score)?

 
 
 
 
 

6. Chỉ tiêu Thị trường (Market) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

7. Đặc điểm cơ bản của tiền Mã hóa (Crypto)

 
 
 
 

8. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

9. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

10. Nhận định nào sau đây là đặc điểm của hệ thống lưu trữ dữ liệu Tập trung?

 
 
 
 
 

11. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

12. Nhận định nào đúng về tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto?

 
 
 
 

13. Lượng cung tối đa của Bitcoin (BTC) là bao nhiêu?

 
 
 
 

14. Ưu điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

15. Các ví chính thức của Crypto Cardano (ADA) là các ví nào?

 
 
 
 

16. Blocknet có đặc điểm nổi bật nào?

 
 
 
 

17. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

18. Những nghiệp vụ nào đã được ứng dụng trên nền tảng blockchain?

 
 
 
 

19. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

20. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

21. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 

22. Ethereum (ETH) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

23. Bitcoin Cash được tạo ra từ mã nguồn Bitcoin theo dạng nào?

 
 
 
 

24. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

25. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key?

 
 
 
 

26. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

27. Một máy chủ và nhiều máy trạm là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

28. Để nâng cấp từ kỷ nguyên Byron lên kỷ nguyên Shelley, Cardano (ADA) sử dụng quy trình nào?

 
 
 
 

29. Blockchain ra đời năm nào?

 
 
 
 

30. Nhận định nào sau đây đúng khi giữ crypto trên ví của sàn Binance?

 
 
 
 

31. Bốn pool đào lớn nhất của mang lưới blockchain bitcoin chiếm bao nhiêu HashRate?

 
 
 
 

32. Cơ chế đồng thuận nào KHÔNG còn được dùng ở các blockchain thế hệ 3.0?

 
 
 
 

33. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) là gì?

 
 
 
 

34. Blockchain là sự kết hợp của các công nghệ nào sau đây?

 
 
 
 

35. Người sáng lập ra dự án Cardano (ADA) là ai?

 
 
 
 

36. Đồng USDT có đặc điểm gì?

 
 
 
 

37. Hợp đồng thông minh sẽ được triển khai trên nền tảng ADA tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

38. Mạng lưới blockchain nào đã từng bị tấn công 51%?

 
 
 
 

39. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Clone (sao chép) blockchain cũ sẽ thế nào?

 
 
 
 

40. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POS?

 
 
 
 
 

41. Coinmarketcap.com là gì?

 
 
 
 

42. Cơ chế đồng thuận quyết dịnh đến đặc tính gì của Blockchain?

 
 
 
 
 

43. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

 
 
 
 

44. Crypto Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận gốc nào?

 
 
 
 
 

45. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

46. Blockchain 3.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

47. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

48. Nhận định nào sau đấy đúng về blockchain được Clone (sao chép)?

 
 
 
 

49. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về SHA256?

 
 
 
 

50. Lượng cung tối đa của Cardano (ADA) là bao nhiêu?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto