Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO

 • Có 50 câu hỏi  | Tối đa 200 điểm
 • Bài kiểm tra có thể chỉ phù hợp với học viên đã tham gia ít nhất một khóa học chuyên sâu về Blockchain & Crypto.
  Nếu kết quả chưa được tốt, hãy thửt nghiệm với bài kiểm tra ở trình độ Cơ bản tại đây.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
 • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Nâng Cao

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Tỷ trọng số lượng Crypto được tạo ra và “biến mất” chiếm khoảng bao nhiêu %?

 
 
 
 

2. Nhận định nào đúng về tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto?

 
 
 
 

3. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn từ 2020?

 
 
 
 

4. Blockchain 3.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

5. Public Blockchain (Mạng blockchain công khai) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

6. Thuộc tính Thời gian đóng khối (Blocktime) và Kích thước khối (Blocksize) có đặc tính là:

 
 
 
 

7. Theo các phương pháp định giá trong khóa học, mức giá crypto ADA có thể đạt được cao nhất là bao nhiêu?

 
 
 
 

8. Kỷ nguyên sau cùng của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

9. Những loại dữ liệu nào có thể lưu trữ trên blockchain hiệu quả?

 
 
 
 

10. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 

11. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

12. Token có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

13. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

14. Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

15. Nhận định nào là đúng về chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score)?

 
 
 
 

16. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

17. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

18. Loại bỏ (không đầu tư) các crypto nếu có ít nhất 1 tiêu chí kém, đó là tiêu chí nào?

 
 
 
 

19. Nhận định nào sau đấy đúng về blockchain được Clone (sao chép)?

 
 
 
 

20. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Hardfork (phân rã) sẽ thế nào?

 
 
 
 

21. Nhận định nào đúng về Charles Hoskinson, nhà sáng lập dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

22. Blockchain có smartcontract có thể là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

23. Bitcoin (BTC) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

24. Mức giá cao nhất mà crypto ADA đã từng đạt được trước năm 2020 là bao nhiêu?

 
 
 
 

25. Closed Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng đóng) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

26. Tư duy sai lầm của nhà đầu tư khi tiếp cận thị trường crypto là gì?

 
 
 
 

27. Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng blockchain là gì?

 
 
 
 
 

28. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

29. Các đồng crypto nào sau đây có smartcontract?

 
 
 
 

30. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Clone (sao chép) blockchain cũ sẽ thế nào?

 
 
 
 

31. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

32. Nhận định nào sau đây đúng về các phương pháp định giá crypto?

 
 
 
 

33. Cardano (ADA) sẽ phi tập trung hoàn toàn tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

34. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

35. Những crypto nào sau đây dùng cơ chế đồng thuận DPOS

 
 
 
 
 

36. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

37. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

38. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 

39. Lượng cung tối đa của Bitcoin (BTC) là bao nhiêu?

 
 
 
 

40. Chi phí vận hành lớn là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

41. Kỷ nguyên thứ 2 của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

42. Các nhóm tiêu chí chính để đánh giá Crypto

 
 
 
 

43. Tên gọi chính thức của cơ chế đồng thuận mà crypto Cardano (ADA ) sử dụng là gì?

 
 
 
 
 

44. Mua crypto, ủy quyền và không cần bật máy tính vẫn có thể nhận thưởng là đặc tính của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

45. Những crypto nào sau đây thuộc mô hình Ponzi?

 
 
 
 
 

46. Blocknet có đặc điểm nổi bật nào?

 
 
 
 

47. Bản cáo bạch (Ưhitepaper) của dự án Cardano (ADA) được phát triển theo hình thức nào?

 
 
 
 

48. Ethereum (ETH) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

49. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

50. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto