Bài kiểm tra kiến thức về Blockchain & Crypto

Hãy chuẩn bị kiến thức nền tảng cho một hành trình dài

1. Quy định bài kiểm tra TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO

 • Có 50 câu hỏi  | Tối đa 200 điểm
 • Bài kiểm tra có thể chỉ phù hợp với học viên đã tham gia ít nhất một khóa học chuyên sâu về Blockchain & Crypto.
  Nếu kết quả chưa được tốt, hãy thửt nghiệm với bài kiểm tra ở trình độ Cơ bản tại đây.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Câu hỏi và trả lời được và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần.
 • Các câu hỏi sẽ được hoán đổi khác nhau ở các bài kiểm tra mới.

Bài kiểm tra: Trình Độ Nâng Cao

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Quốc gia nào có số lượng người mua ICO của dự án Cardano (ADA) nhiều nhất?

 
 
 
 
 

2. Nhận định nào sau đây đúng, nếu Cardano (ADA) ứng dụng thành công Hydra?

 
 
 
 

3. Các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Mỹ là sàn nào?

 
 
 
 

4. Một máy chủ và nhiều máy trạm là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

5. IEO (Initial Exchange Offering) là gì?

 
 
 
 

6. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

7. Năm 2020, thị trường nào đang ở thế “Bên kia sườn đồi”?

 
 
 
 

8. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

9. Các nguyên tắc hành động theo nguyên tắc “Bên kia sườn đồi” là gì?

 
 
 
 
 

10. Nhận định nào sau đây đúng khi giữ crypto trên ví của sàn Binance?

 
 
 
 

11. Tỷ lệ Lạm phát của đồng crypto sẽ tác động thế nào đến chỉ tiêu khác?

 
 
 
 

12. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

13. Lượng cung tối đa của Cardano (ADA) là bao nhiêu?

 
 
 
 

14. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Ethereum (ETH) là gì?

 
 
 
 

15. Các phương pháp nào sau đây là một trong các phương pháp định giá crypto?

 
 
 
 

16. Những nhận định nào sau đây là đúng về Ưu điểm của Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

17. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

18. Nhận định nào sau đây về Ví crypto là đúng?

 
 
 
 

19. Số lượng ADA thực tế đang chạy staking (tính đến 09.2020) là bao nhiêu?

 
 
 
 

20. Nhận định nào sau đây là đúng về bản chất của Crypto?

 
 
 
 
 

21. Dấu hiệu nhận diện thị trường “Bên kia sườn đồi” là gì?

 
 
 
 

22. Nhận định nào sau đây là đúng về Quy mô vốn hóa thị trường?

 
 
 
 

23. Huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm chính là gì?

 
 
 
 

24. Bản chất cơ chế đồng thuận Ouroboros mà Cardano (ADA) sử dụng là cơ chế nào?

 
 
 
 
 

25. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

26. Trên nền tảng Cardano (ADA), có thể phát triển những ứng dụng gì?

 
 
 
 

27. Kỷ nguyên sau cùng của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

28. Nhận định nào đúng về Charles Hoskinson, nhà sáng lập dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

29. Nhận định nào sau đây về Ví crypto là đúng?

 
 
 
 

30. Những crypto nào sau đây thuộc mô hình Ponzi?

 
 
 
 
 

31. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) gồm các yếu tố cấu thành nào?

 
 
 
 

32. Các phương pháp nào sau đây là một trong các phương pháp định giá crypto?

 
 
 
 

33. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 
 

34. Lượng cung tối đa của Bitcoin (BTC) là bao nhiêu?

 
 
 
 

35. Áp dụng lý thuyết “Bên kia sườn đồi” trong hoàn cảnh nào của thị trường là phù hợp?

 
 
 
 

36. Dự án nào đứng đầu về hoạt động của các lập trình viên trong 9 tháng liên tiếp năm 2020

 
 
 
 

37. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

38. Blockchain 1.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

39. Coinmarketcap.com là gì?

 
 
 
 

40. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

41. Các ví chính thức của Crypto Cardano (ADA) là các ví nào?

 
 
 
 

42. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 
 

43. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

44. Tiêu chí Đặc tính kỹ thuật của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 
 

45. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

46. Máy tính lượng tử có thể tấn công mạng lưới blockchain theo phương thức nào?

 
 
 
 

47. Dự án crypto Cardano ra đời năm nào?

 
 
 
 
 

48. Số lượng nodes thực tế của dự án EOS là bao nhiêu?

 
 
 
 

49. Nhận định nào sau đây là đúng chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 

50. Bản cáo bạch (Ưhitepaper) của dự án Cardano (ADA) được phát triển theo hình thức nào?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50

Kết quả

Top 5 (30 ngày gần đây)
Top 20 (Cao nhất mọi thời đại)

Khóa học

blockchain & Crypto