Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Bài kiểm tra kiến thức theo chuyên đề Tài chính tối thứ 7

Tham khảo
Video

Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả (Top 20)
Danh sách đạt giải ưu đãi học phí 50%

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Những mặt tác động Tích cực của Lạm phát?

 
 
 
 
 

2. Khi lạm phát tăng cao

 
 
 
 
 

3. Khi Đầu tư trực tiếp giảm, những hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 

4. Khi kinh tế suy thoái, ngân hàng Trung ương các nước thường làm gì?

 
 
 
 

5. Lạm phát là gì?

 
 
 
 
 

6. Nếu Quốc gia xuất khẩu bị lạm phát, Quốc gia nhập khẩu sẽ bị tác động thế nào?

 
 
 
 

7. Hệ quả của các chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát là gì?

 
 
 
 
 

8. Lạm phát đem lại những lợi ích gì?

 
 
 
 

9. Lạm phát bình quân ở mức 5%/năm sẽ tác động thế nào?

 
 
 
 
 

10. Lạm phát có thể đến từ nguyên nhân nào?

 
 
 
 
 

11. Sau giai đoạn cung tiền, nếu tạo ra lạm phát tăng cao; Chính sách tiếp sau là tăng lãi suất; Hệ quả sau đó là gì?

 
 
 
 
 

12. Lạm phát được tính dựa trên chỉ số nào?

 
 
 
 
 

13. Khi giảm sâu lãi suất cho vay, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

14. Khi lãi suất tăng, những hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

15. Các biện pháp nào sau đây sẽ làm tăng lượng cung tiền?

 
 
 
 
 

16. Nếu giá vàng trên thị trường tăng cao, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

17. Khi tăng cung tiền lớn, hệ quả nào sau đây sẽ xảy ra?

 
 
 
 
 

18. Sau giai đoạn cung tiền, nếu tạo ra lạm phát tăng cao; Chính sách tiếp sau đó là gì?

 
 
 
 

19. Khi Lạm phát có dấu hiệu tăng cao, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

20. Khi Lạm phát tăng cao, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

21. Siêu Lạm phát là mức lạm phát nào?

 
 
 
 

22. Thực trạng kinh tế toàn cầu 6 tháng đầu năm 2020 là gì?

 
 
 
 

23. Khi lãi suất cho vay tăng, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

24. Lạm phát Phi mã là mức lạm phát nào?

 
 
 
 

25. Lạm phát làm sức mua của $100 (năm 1913) còn bao nhiêu vào năm 2019?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN