Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Bài kiểm tra kiến thức theo chuyên đề Tài chính tối thứ 7

Tham khảo
Video

Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả (Top 20)
Danh sách đạt giải ưu đãi học phí 50%

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Nhóm hàng hóa nào chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng CPI

 
 
 
 
 

2. Lạm phát Phi mã là mức lạm phát nào?

 
 
 
 

3. Khi lãi suất cho vay tăng, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

4. Chỉ số giá tiêu dùng CPI được tính dựa trên yếu tố nào?

 
 
 
 
 

5. Sau giai đoạn cung tiền, nếu tạo ra lạm phát tăng cao; Chính sách tiếp sau đó là gì?

 
 
 
 

6. Lạm phát đem lại những lợi ích gì?

 
 
 
 

7. Những dấu hiệu nào để chúng ta khẳng định, Chính phủ đã đảo chiều chính sách nới lỏng tiền tệ

 
 
 
 
 

8. Lạm phát cao là mức lạm phát nào?

 
 
 
 

9. Theo số liệu tổng cục thống kê, Lạm phát năm 2011 là bao nhiêu?

 
 
 
 
 

10. Khi Đầu tư trực tiếp giảm, những hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 

11. Nếu có dấu hiệu lạm phát CAO, thì ngân hàng Trung ương sẽ làm gì?

 
 
 
 
 

12. Siêu Lạm phát là mức lạm phát nào?

 
 
 
 

13. Những mặt tác động Tiêu cực của Lạm phát?

 
 
 
 
 

14. Khi giảm sâu lãi suất cho vay, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

15. Lạm phát bình quân ở mức 5%/năm sẽ tác động thế nào?

 
 
 
 
 

16. Khi Lạm phát có dấu hiệu tăng cao, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

17. Hệ quả của các chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát là gì?

 
 
 
 
 

18. Khi lạm phát tăng cao

 
 
 
 
 

19. Nếu giá vàng trên thị trường tăng cao, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

20. Nếu Quốc gia xuất khẩu bị lạm phát, Quốc gia nhập khẩu sẽ bị tác động thế nào?

 
 
 
 

21. Nếu nguy cơ lạm phát cao hiện hữu, bạn nên làm gì lúc này?

 
 
 
 
 

22. Khi tăng cung tiền lớn, hệ quả nào sau đây sẽ xảy ra?

 
 
 
 
 

23. Khi kinh tế suy thoái, ngân hàng Trung ương các nước thường làm gì?

 
 
 
 

24. Sau giai đoạn cung tiền, nếu tạo ra lạm phát tăng cao; Chính sách tiếp sau là tăng lãi suất; Hệ quả sau đó là gì?

 
 
 
 
 

25. Những mặt tác động Tích cực của Lạm phát?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN