Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Bài kiểm tra kiến thức theo chuyên đề Tài chính tối thứ 7

Tham khảo
Video

Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả (Top 20)
Danh sách đạt giải ưu đãi học phí 50%

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Những mặt tác động Tiêu cực của Lạm phát?

 
 
 
 
 

2. Lạm phát là gì?

 
 
 
 
 

3. Nhóm hàng hóa nào chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng CPI

 
 
 
 
 

4. Khi Lạm phát có dấu hiệu tăng cao, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

5. Những dấu hiệu nào để chúng ta khẳng định, Chính phủ đã đảo chiều chính sách nới lỏng tiền tệ

 
 
 
 
 

6. Theo số liệu tổng cục thống kê, Lạm phát năm 2011 là bao nhiêu?

 
 
 
 
 

7. Nếu nguy cơ lạm phát cao hiện hữu, bạn nên làm gì lúc này?

 
 
 
 
 

8. Nếu Quốc gia xuất khẩu bị lạm phát, Quốc gia nhập khẩu sẽ bị tác động thế nào?

 
 
 
 

9. Lạm phát Phi mã là mức lạm phát nào?

 
 
 
 

10. Hệ quả của các chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát là gì?

 
 
 
 
 

11. Nếu Tổng cục thống kê công báo cáo lạm phát tăng cao, bạn nên có kế hoạch làm gì?

 
 
 
 

12. Khi lạm phát tăng cao

 
 
 
 
 

13. Lãi suất Danh nghĩa khác lãi suất Thực tế là do nguyên nhân nào?

 
 
 
 

14. Các biện pháp nào sau đây sẽ làm tăng lượng cung tiền?

 
 
 
 
 

15. Siêu Lạm phát là mức lạm phát nào?

 
 
 
 

16. Sau giai đoạn cung tiền, nếu tạo ra lạm phát tăng cao; Chính sách tiếp sau là tăng lãi suất; Hệ quả sau đó là gì?

 
 
 
 
 

17. Lạm phát cao là mức lạm phát nào?

 
 
 
 

18. Khi Đầu tư trực tiếp giảm, những hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 

19. Khi lãi suất cho vay tăng, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

20. Sau giai đoạn cung tiền, nếu tạo ra lạm phát tăng cao; Chính sách tiếp sau đó là gì?

 
 
 
 

21. Nếu có dấu hiệu lạm phát CAO, thì ngân hàng Trung ương sẽ làm gì?

 
 
 
 
 

22. Khi lãi suất tăng, những hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

23. Khi kinh tế suy thoái, ngân hàng Trung ương các nước thường làm gì?

 
 
 
 

24. Nếu giá vàng trên thị trường tăng cao, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 

25. Khi Lạm phát tăng cao, nhận định nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN