• Theo IOHK, Marlowe của Cardano sẽ tốt cho các ứng dụng DeFi hơn là Solidity của Ethereum.
  • Marlowe có thể ứng dụng với “quy mô công nghiệp” sẽ được phát hành tại kỷ nguyên tiếp theo, kỷ nguyên Goguen.
Xem thêm

Trong một bài đăng trên blog mới , Giáo sư Simon Thompson, Thành viên Nghiên cứu Cấp cao tại IOHK, đã giới thiệu Ngôn ngữ dành riêng cho miền (Domain Specific Language (DSL) – DSL) có tên là “Marlowe”, sẽ được phát hành cùng với kỷ nguyên tiếp theo của Cardano , Goguen. Marlowe là một ngôn ngữ lập trình cho “hợp đồng tài chính”, nhưng không phải cho các hợp đồng thông minh nói chung. Vì lý do này, nó cũng khác với các ngôn ngữ blockchain có mục đích chung như Solidity của Ethereum và ngôn ngữ Script của Bitcoin, Thompson nói:

Marlowe là ngôn ngữ ứng dụng rộng rãi. Chúng tôi đã xây dựng các hợp đồng Marlowe dựa trên các ví dụ có sẵn của những dự án hàng đầu về hợp đồng thông minh tài chính, đó chính là hệ thống Tiêu chuẩn thống nhất các loại hợp đồng thuật toán (Algorithmic Contract Types Unified Standards  – Actus). Hiện tại, những điều này và các ví dụ khác có thể được tìm thấy trong Marlowe Playground, một môi trường dựa trên trình duyệt, trong đó người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, mô phỏng và phân tích các hợp đồng của Marlowe mà không cần phải cài đặt hoặc trả bất kỳ thứ gì.

Nói cách khác, Marlowe là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) hỗ trợ cho vay trực tiếp, cho vay ngang hàng, hợp đồng phái sinh (CFD) và các công cụ tương tự khác. Việc triển khai Marlowe trên Cardano sẽ được hoàn thành với Goguen, cho phép người dùng và tổ chức thực hiện các hợp đồng DeFi tự viết hoặc tạo sẵn và chuyển tài sản tiền điện tử theo các điều khoản của hợp đồng.

Theo Thompson, ví dụ, Marlowe cũng có thể được các tổ chức tài chính sử dụng để phát triển và triển khai các công cụ tùy biến cho các khách hàng của họ. Để cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi (off-chain), Marlowe sẽ tích hợp công cụ giao tiếp cùng với dữ liệu của Oracles, Từ đó, các hợp đồng thông minh có thể truy cập dữ liệu giá trực tiếp theo thời gian thực (realtime) từ thị trường chứng khoán hoặc nguồn cấp dữ liệu phổ biến như Coinbase”.

Ban đầu Marlowe sẽ chạy trên blockchain của Cardano, nhưng nó được gắn với nó và có thể chạy trên các blockchain khác trong tương lai. Ngoài ra, như Charles Hoskinson đã chỉ ra vài lần trong quá khứ, Marlowe sẽ chỉ là một ví dụ về DSL. Theo Thompson, các DSL khác có thể được tạo ra, chẳng hạn như quản lý chuỗi cung ứng, bảo hiểm và kế toán, “sử dụng kinh nghiệm thu được từ việc phát triển và xây dựng Marlowe trên nền tảng Cardano”.

Đối với các loại hợp đồng khác, Cardano có Plutus, cũng được xuất bản với Goguen và sẽ là “xương sống” của Marlowe. Do đó, mọi hợp đồng của Marlowe được thực thi trên nền tảng Plutus thông qua trình thông dịch Marlowe.

Marlowe với tư cách là DSL có một số lợi thếso với việc triển khai thông qua Plutus hoặc Solidity từ Ethereum. Ví dụ, nếu hợp đồng thông minh bị lỗi, nó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi nền tảng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo hợp đồng bằng nhiều phương pháp khác nhau:

Người dùng có thể tạo hợp đồng DeFi của họ theo nhiều cách khác nhau: họ có thể viết chúng dưới dạng văn bản, nhưng cũng có thể sử dụng lập trình trực quan để tạo hợp đồng thông minh bằng cách kết hợp các khối với nhau đại diện cho các thành phần khác nhau. Người dùng cũng có thể chọn từ một loạt các mẫu và tùy chỉnh chúng khi cần.

Hiện tại, các hợp đồng của Marlowe có thể được viết bằng Haskell hoặc JavaScript hoặc trực tiếp bằng Marlowe một cách trực quan thông qua “Marlowe Playground”. Như Thompson đã thông báo, trong vài tháng tới sẽ chứng kiến ​​những cải tiến hơn nữa đối với trải nghiệm người dùng trên Marlowe Playground và việc kích hoạt Marlowe trên chuỗi khối Cardano.

Bạn cũng có thể tham khảo phiên bản thử nghiệm cách tạo một hợp đồng thông minh dễ dàng tại đây

fimi.vn lược dịch

Hãy chọn pool FIMI để ủng hộ nguồn lực cho chúng tôi tiếp tục phục vụ cộng đồng!