Trong một AMA bất ngờ, Charles Hoskinson đã trả lời câu hỏi của người xem trong một buổi phát trực tiếp, chủ yếu nói về những phát triển của Cardano và tiến trình của nó trong vài tháng qua. Tuy nhiên, một câu trả lời cụ thể đã tạo ra rất nhiều hứng thú từ người xem.

Xem thêm

Khi trả lời câu hỏi về việc dễ dàng thuyết phục các dự án rời khỏi Ethereum như thế nào, Hoskinson nói,

“Rất nhiều người muốn rời đi. Tôi đang có 90 dự án tiềm năng đang trong quá trình xem xét. Sự thật là chúng tôi không thể phục vụ tất cả ngay”.

Sau đó, Hoskinson đã tweet về chủ đề này để làm rõ rằng anh ấy không nói 90 dự án muốn chuyển qua, mà là anh ấy có 90 crypto đang nằm trong kế hoạch của mình và tiếp tục nhấn mạnh rằng bộ chuyển đổi ERC20 sẽ thúc đẩy mọi thứ đi theo hướng này một cách dễ dàng.

 

Những người ủng hộ Cardano rất vui với tuyên bố này. Cũng phải thừa nhận rằng, vào lúc này, Cardano đang ở một vị thế rất tốt. Khi tin tức về việc nâng cấp và  mở rộng quy mô ETH 2.0 bị trì hoãn được công bố, thực sự nhiều dự án dựa trên Ethereum sẽ xúc tiến việc tìm kiếm các giải pháp nền tảng khác để thay thếEthereum.

 

Quá trình chuyển đổi có lẽ đã bắt đầu xảy ra, như chúng ta có thể thấy từ việc SingularityNET chuyển sang Cardano từ mạng Ethereum gần đây, trích dẫn thời gian triển khai các khía cạnh khác nhau của ETH 2.0 là một mối quan tâm lớn.

Mặc dù đây là một cơ hội tuyệt vời cho Cardano, vốn đã được xây dựng từ đầu dưới dạng mạng PoS, có chức năng xuyên chuỗi và bộ chuyển đổi ERC20 quan trọng, một số người đã đặt ra câu hỏi về lý do tại sao 90 dự án chưa chắc có thể được phục vụ.

Nguồn: Reddit

Có vẻ như hiện tại, Cardano vẫn còn những hạn chế về khả năng trong việc phục vụ nhu cầu này trong giai đoạn đầu phát triển của họ. Chúng ta sẽ chờ xem và sẽ rất thú vị để chứng kiến một cuộc “lật đổ”  Ethereum có xảy ra trong tương lai hay không.

Fimi lược dịch

Hãy chọn pool FIMI để ủng hộ nguồn lực cho chúng tôi tiếp tục phục vụ cộng đồng!