Hãy chọn ủy thác cho pool FIMI để ủng họ nguồn lực cho chúng tối tiếp tục phục vụ cộng đồng

  1. Gougen sẽ có thể được nâng cấp cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.
  2. Ví Bittrex đã được giải quyết xong cơ bản. Sẽ có thể nạp rút sớm.
  3. Triển khai sổ cái lưu trữ nhiều loại tài sản. Hỗ trợ phát triên token trên nền tảng ADA (hiệu quả hơn ETH).
  4. Ngôn ngữ lập trình smartcontract Plutus, Marlow sẽ sớm được ứng dụng sau 4 năm triển khai.
  5. Đang phát triển công cụ để giúp chuyển đổi các token từ ERC 2.0 sang ADA blockchain.
  6. Chiến dịch Marketing sẽ sớm được triển khai mạnh trong tháng 10 với 2 nhân sự mới.
  7. Sẽ có chuyên đề lớn nói về các nền tảng blockchain 3.0. So sánh Cardano với EOS, Ethereum, Tezos, Polkadot.
  8. Đã có cổng thông tin dành riêng cho lập trình viên
  9. ADA: hoạt động của đội ngũ lập trình viên năng động nhất (9 tháng liên tiếp)
  10. Cardano Foundation đang xây dựng roadmap (https://t.me/BuildTheRoadmap)