Các hợp đồng thông minh của Actus trong Marlowe

Các hợp đồng thông minh của Actus trong Marlowe

Trong loạt blog kỹ thuật không thường xuyên dành cho Nhà phát triển của chúng tôi, chúng tôi mời các nhà nghiên cứu và kỹ sư của IOHK thảo luận về công việc và thông tin chi tiết mới nhất của họ. Link gốc Marlowe là ngôn ngữ dành riêng cho miền dành cho các hợp đồng...
Các hợp đồng thông minh của Actus trong Marlowe

Token nguyên bản trên nền tảng Cardano, đơn giản và tiện ích

Token nguyên bản (Native token): Các tính năng mới sẽ cho phép người dùng lựa chọn các công cụ đơn giản và mạnh mẽ để đưa tài sản của họ tử cuộc sống lên trên nền tảng blockchain của Cardano.  Hãy chọn ủy thác cho các pool FIMI, FIDA hoặc GRAB để ủng họ nguồn lực cho...
Các hợp đồng thông minh của Actus trong Marlowe

Cardano đang hướng đến một bản cập nhật lớn, hardfork Mary

Vào ngày 3 tháng 2, công ty phát triển IOHK của Cardano đã tiến hành thành công một đợt hard fork và cũng áp dụng nâng cấp token gốc Goguen, được gọi là nâng cấp Mary, cho testnet của Cardano, biến blockchain thành một mạng đa tài sản tương tự như Ethereum Hãy chọn...