Chào mừng bạn đến với pool mới

Mức phí mới chỉ còn 1%

FIDA

Các bước ủy thác pool FIDA

HuongDanUyThac-ADA-pool-FIDA
Câu hỏi thường gặp
Khi nào tôi nhận được thưởng, nếu ủy thác cho FIDA hôm nay?
  1. Hệ thống sẽ ghi nhận (Snapshot) sau mỗi 5 ngày, kích hoạt (Active) 5 ngày tiếp theo và trả thưởng (Reward) 5 ngày kế tiếp.
  2. Vì vậy, thông thường bạn sẽ cần đợi khoảng từ 15-20 ngày sẽ bắt đầu nhận thưởng từ pool mới.
  3. Các khoản trả thưởng tiếp theo sẽ được trả đều đặn 5 ngày một lần nếu bạn vẫn tiếp tục ủy thác cho FIDA.
  4. Bạn xem thêm chi tiết thông tin tại https://fimi.vn/ada-epoch
Tôi có bị mất thưởng cũ khi chuyển pool mới không?

KHÔNG, bạn không bị mất bất cứ một khoản thưởng nào khi chuyển pool.

Khoảng thưởng từ pool cũ ĐÃ được ghi nhận và hệ thống sẽ trả thưởng về ví hiện tại của bạn hoàn toàn tự động. Không ai có thể ngăn được việc trả thưởng này. 
Vì vậy, bạn sẽ không mất bất cứ khoản thưởng nào khi chuyển pool mới.

Tôi có bị mất phí khi chuyển pool không?

CÓ, khi bạn chuyển pool bạn sẽ bị mất phí tương đương một lần thực hiện giao dịch. 

Mức phí giao động khoảng từ 0.17 – 0.2 ADA cho mỗi lần chuyển pool.

Tôi không chuyển sang pool mới, có sao không?

KHÔNG SAO, bạn sẽ vẫn nhận thưởng từ pool FIMI bình thường. Chúng tôi sẽ vẫn vận hành pool FIMI ổn định cho tới khi có thông báo mới.

Thông tin chi tiết về pool FIDA

Hãy chọn pool FIDA để ủng hộ nguồn lực cho chúng tôi tiếp tục phục vụ cộng đồng!