BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Nhận định nào sau đây là đúng về Quy mô vốn hóa thị trường?  Quy mô vốn hóa và Dòng tiền không có quan hệ tuyến tính  Quy mô vố hóa = Số lượng crypto sẽ phát hành * Thị giá của crypto  Quy mô vố hóa = Số lượng crypto đã...