Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Mạng lưới blockchain nào đã từng bị tấn công 51%?

 
 
 
 

2. Cơ chế đồng thuận của Blockchain có thể là những cơ chế nào?

 
 
 
 
 

3. Nhận định nào sau đây là đúng về Private key?

 
 
 
 

4. Closed Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng đóng) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

5. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

6. Lượng cung tối đa của Cardano (ADA) là bao nhiêu?

 
 
 
 

7. Công ty huy động vốn theo mô hình ponzi thường có đặc điểm gì?

 
 
 
 

8. Sản giao dịch crypto hiện tại có đặc điểm nào nổi bật?

 
 
 
 

9. Loại bỏ (không đầu tư) các crypto nếu có ít nhất 1 tiêu chí kém, đó là tiêu chí nào?

 
 
 
 

10. Tỷ trọng số lượng Crypto được tạo ra và “biến mất” chiếm khoảng bao nhiêu %?

 
 
 
 

11. Tỷ trọng Khối lượng giao dịch 24h của top 10 crypto đứng đầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

12. Crypto Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận gốc nào?

 
 
 
 
 

13. Các tiêu chí chính để nhận diện crypto ponzi là gì?

 
 
 
 

14. Nhận định nào sau đây về Ví crypto là đúng?

 
 
 
 

15. Chi phí vận hành lớn là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

16. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

17. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POS?

 
 
 
 
 

18. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

19. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

20. Những phần nào sau đây nằm trong phần Tiêu đề (header) của một khối?

 
 
 
 
 

21. Nhận định nào sau đây đúng, nếu Cardano (ADA) ứng dụng thành công Hydra?

 
 
 
 

22. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về blockchain?

 
 
 
 
 

23. Cardano (ADA) chính thức có smart contract khi nào?

 
 
 
 

24. Chỉ tiêu Thị trường (Market) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

25. Hệ thống lữu trữ dữ liệu Tập trung có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

26. Lý do nào để nói Cardano (ADA) còn nhiều dư địa để tăng giá?

 
 
 
 

27. Blockchain có thể ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

 
 
 
 

28. Cơ chế đồng thuận nào KHÔNG còn được dùng ở các blockchain thế hệ 3.0?

 
 
 
 

29. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

30. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

31. Mạng lưới blockchain Ethereum từng bị quá tải bởi ứng dụng nào?

 
 
 
 
 

32. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn từ 2020?

 
 
 
 

33. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

34. Dự án nào đứng đầu về hoạt động của các lập trình viên trong 9 tháng liên tiếp năm 2020

 
 
 
 

35. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key?

 
 
 
 

36. Nhận định nào đúng về tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto?

 
 
 
 

37. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

38. Tư duy sai lầm của nhà đầu tư khi tiếp cận thị trường crypto là gì?

 
 
 
 

39. Opening Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng mở) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

40. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

41. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

42. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

43. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

44. Nhận định nào sau đây đúng khi giữ crypto trên ví của sàn Binance?

 
 
 
 

45. Cardano (ADA) sẽ phi tập trung hoàn toàn tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

46. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

47. Phát biểu nào sau đây là đúng về epoch của Cardano (ADA)?

 
 
 
 

48. Chỉ tiêu Hoạt động của người dùng (on chain) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

49. Đặc tính dữ liệu lưu trên nền tảng Blokchain là gì?

 
 
 
 

50. Trên nền tảng Cardano (ADA), có thể phát triển những ứng dụng gì?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50