Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Trên nền tảng Cardano (ADA), có thể phát triển những ứng dụng gì?

 
 
 
 

2. Chỉ tiêu Thị trường (Market) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

3. Bốn pool đào lớn nhất của mang lưới blockchain bitcoin chiếm bao nhiêu HashRate?

 
 
 
 

4. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key và Private key?

 
 
 
 

5. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 2.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

6. Cardano (ADA) sẽ phi tập trung hoàn toàn tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

7. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

8. Mô hình quàng trị nào là mô hình dạng DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

9. Cơ chế đồng thuận của Blockchain có thể là những cơ chế nào?

 
 
 
 
 

10. Cơ chế đồng thuận nào KHÔNG còn được dùng ở các blockchain thế hệ 3.0?

 
 
 
 

11. Đặc tính dữ liệu lưu trên nền tảng Blokchain là gì?

 
 
 
 

12. Blocknet có đặc điểm nổi bật nào?

 
 
 
 

13. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

14. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

15. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

16. Mức giá thấp nhất mà crypto ADA đã từng giảm xuống trước năm 2020 là bao nhiêu?

 
 
 
 

17. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

18. Tư duy sai lầm của nhà đầu tư khi tiếp cận thị trường crypto là gì?

 
 
 
 

19. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) gồm các yếu tố cấu thành nào?

 
 
 
 

20. Quy mô vốn hóa của thị trường crypto giảm sâu nhất năm 2018-2019 là bao nhiêu?

 
 
 
 

21. Token có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

22. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

23. Dự án crypto Cardano tập trung vào trọng tâm lớn nào?

 
 
 
 

24. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

25. Nhận định nào sau đây đúng khi giữ crypto trên ví của sàn Binance?

 
 
 
 

26. Mạng lưới blockchain Ethereum từng bị quá tải bởi ứng dụng nào?

 
 
 
 
 

27. Công ty huy động vốn theo mô hình ponzi thường có đặc điểm gì?

 
 
 
 

28. Lý do nào để nói Cardano (ADA) còn nhiều dư địa để tăng giá?

 
 
 
 

29. Bitcoin Cash được tạo ra từ mã nguồn Bitcoin theo dạng nào?

 
 
 
 

30. Đồng USDT có đặc điểm gì?

 
 
 
 

31. Kỷ nguyên tiếp theo sau kỷ nguyên Shelley của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

32. Số lượng nodes thực tế của dự án EOS là bao nhiêu?

 
 
 
 

33. Chỉ tiêu Hoạt động của người dùng (on chain) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

34. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

35. Số lượng pool stake của dự án Cardano (ADA) sau kỷ nguyên Shelly là bao nhiêu?

 
 
 
 

36. Blockchain có smartcontract có thể là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

37. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

38. Những nghiệp vụ nào đã được ứng dụng trên nền tảng blockchain?

 
 
 
 

39. Những loại dữ liệu nào có thể lưu trữ trên blockchain hiệu quả?

 
 
 
 

40. Nhận định nào sau đây là đúng về Quy mô vốn hóa thị trường?

 
 
 
 

41. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

42. Blockchain 1.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

43. Bitcoin đầu tiên ra đời năm nào?

 
 
 
 

44. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

45. Số lượng sàn giao dịch crypto trên thế giới khoảng bao nhiêu?

 
 
 
 

46. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn từ 2020?

 
 
 
 

47. Kỷ nguyên sau cùng của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

48. Đặc điểm chính về lãi suất của hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi là gì?

 
 
 
 
 

49. Lĩnh vực nào đang ứng dụng phổ biến nhất trên các nền tảng blockchain?

 
 
 
 

50. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50