Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Nhận định nào là đúng về chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score)?

 
 
 
 

2. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ripple?

 
 
 
 

3. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

4. Mua crypto, ủy quyền và không cần bật máy tính vẫn có thể nhận thưởng là đặc tính của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

5. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

6. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

7. Sản giao dịch crypto hiện tại có đặc điểm nào nổi bật?

 
 
 
 

8. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

9. Blockchain ra đời năm nào?

 
 
 
 

10. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

11. Blockchain 2.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

12. Sai lầm nào thường gặp trong lựa chọn cơ hội?

 
 
 
 

13. Cơ chế đồng thuận quyết dịnh đến đặc tính gì của Blockchain?

 
 
 
 
 

14. Huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm chính là gì?

 
 
 
 

15. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

16. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

17. Public Blockchain (Mạng blockchain công khai) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

18. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

19. Hợp đồng thông minh sẽ được triển khai trên nền tảng ADA tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

20. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

21. Kỷ nguyên tiếp theo sau kỷ nguyên Shelley của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

22. Nhận định nào đúng về Charles Hoskinson, nhà sáng lập dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

23. Tỷ lệ Lạm phát của đồng crypto sẽ tác động thế nào đến chỉ tiêu khác?

 
 
 
 

24. Chỉ tiêu Thị trường (Market) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

25. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

26. Tên gọi chính thức của cơ chế đồng thuận mà crypto Cardano (ADA ) sử dụng là gì?

 
 
 
 
 

27. Một máy chủ và nhiều máy trạm là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

28. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 2.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

29. Phát biểu nào sau đây là đúng về epoch của Cardano (ADA)?

 
 
 
 

30. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 

31. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 
 

32. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

33. Đặc điểm chính về lãi suất của hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi là gì?

 
 
 
 
 

34. Tỷ trọng số lượng Crypto được tạo ra và “biến mất” chiếm khoảng bao nhiêu %?

 
 
 
 

35. Bản chất cơ chế đồng thuận Ouroboros mà Cardano (ADA) sử dụng là cơ chế nào?

 
 
 
 
 

36. Số lượng sàn giao dịch crypto trên thế giới khoảng bao nhiêu?

 
 
 
 

37. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

38. Quốc gia nào có số lượng người mua ICO của dự án Cardano (ADA) nhiều nhất?

 
 
 
 
 

39. Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng blockchain là gì?

 
 
 
 
 

40. Kỷ nguyên thứ 2 của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

41. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

42. Hiện tượng phân rã (Hardfork) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

43. Nguyên nhân của gồng lỗ tốt là do yếu tố nào?

 
 
 
 

44. Chỉ tiêu Hoạt động của người dùng (on chain) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

45. Bitcoin (BTC) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

46. Những nhận định nào sau đây là đúng về Nhược điểm của Cardano (ADA)?

 
 
 
 

47. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

48. Nhận định nào đúng về tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto?

 
 
 
 

49. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POS?

 
 
 
 
 

50. Token có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50