Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Quy mô vốn hóa lớn nhất của thị trường crypto trước 2020 từng đạt được là bao nhiêu?

 
 
 
 

2. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 

3. Lượng cung tối đa của Cardano (ADA) là bao nhiêu?

 
 
 
 

4. Bitcoin (BTC) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

5. Các ví chính thức của Crypto Cardano (ADA) là các ví nào?

 
 
 
 

6. Blockchain là sự kết hợp của các công nghệ nào sau đây?

 
 
 
 

7. Token phát hành cho hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm gì?

 
 
 
 

8. Các đồng crypto nào sau đây có smartcontract?

 
 
 
 

9. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

10. Cơ chế đồng thuận quyết dịnh đến đặc tính gì của Blockchain?

 
 
 
 
 

11. Blockchain có smartcontract có thể là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

12. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key và Private key?

 
 
 
 

13. Ưu điểm của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 

14. Mua crypto, ủy quyền và không cần bật máy tính vẫn có thể nhận thưởng là đặc tính của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

15. Tỷ lệ staking kỳ vọng của crypto ADA là bao nhiêu?

 
 
 
 

16. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) gồm các yếu tố cấu thành nào?

 
 
 
 

17. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch của ADA (Chưa có Hydra)?

 
 
 
 

18. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

19. Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

20. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

21. Chỉ tiêu Hoạt động của lập trình viên của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

22. Chỉ tiêu Hoạt động của người dùng (on chain) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

23. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Ethereum (ETH) là gì?

 
 
 
 

24. Những công nghệ nào được ứng dụng trong dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

25. Tỷ trọng số lượng Crypto được tạo ra và “biến mất” chiếm khoảng bao nhiêu %?

 
 
 
 

26. Mạng lưới blockchain nào đã từng bị tấn công 51%?

 
 
 
 

27. Kỷ nguyên tiếp theo sau kỷ nguyên Shelley của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

28. Nhận định nào sau đây là đúng về bản chất của Crypto?

 
 
 
 
 

29. Số lượng sàn giao dịch crypto trên thế giới khoảng bao nhiêu?

 
 
 
 

30. Nhận định nào sau đấy đúng về blockchain được Clone (sao chép)?

 
 
 
 

31. Nhận định nào sau đây là đúng chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 

32. Công ty huy động vốn theo mô hình ponzi thường có đặc điểm gì?

 
 
 
 

33. Nhận định nào sau đây đúng khi giữ crypto trên ví của sàn Binance?

 
 
 
 

34. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 2.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

35. Hợp đồng thông minh sẽ được triển khai trên nền tảng ADA tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

36. Lượng cung tối đa của Bitcoin (BTC) là bao nhiêu?

 
 
 
 

37. Những crypto nào sau đây dùng cơ chế đồng thuận DPOS

 
 
 
 
 

38. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key?

 
 
 
 

39. Những crypto nào sau đây thuộc mô hình Ponzi?

 
 
 
 
 

40. Mô hình quàng trị nào là mô hình dạng DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

41. Nhận định nào sau đây đúng khi giao dịch crypto trên sàn Binance?

 
 
 
 

42. Nhận định nào là đúng về khái niệm Lạm phát trong lĩnh vực Crypto?

 
 
 
 

43. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

44. Chỉ tiêu Thị trường (Market) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

45. Quy mô vố hóa thị trường Chứng khoán toàn cầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

46. Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng blockchain là gì?

 
 
 
 
 

47. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

48. Tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 
 

49. IEO (Initial Exchange Offering) là gì?

 
 
 
 

50. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50