Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Opening Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng mở) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

2. Đội ngũ tiếp thị của các dự án crypto ponzi thường có đặc điểm là gì?

 
 
 
 
 

3. Token có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

4. Cardano (ADA) sẽ phi tập trung hoàn toàn tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

5. Tỷ lệ Lạm phát của đồng crypto sẽ tác động thế nào đến chỉ tiêu khác?

 
 
 
 

6. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 
 

7. Bitcoin đầu tiên ra đời năm nào?

 
 
 
 

8. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

9. Các đồng crypto nào sau đây có smartcontract?

 
 
 
 

10. Một máy chủ và nhiều máy trạm là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

11. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

12. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

 
 
 
 

13. Mạng lưới blockchain nào đã từng bị tấn công 51%?

 
 
 
 

14. Chỉ tiêu Hoạt động của người dùng (on chain) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

15. Nhận định nào sau đây đúng về các phương pháp định giá crypto?

 
 
 
 

16. Blockchain 2.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

17. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) gồm các yếu tố cấu thành nào?

 
 
 
 

18. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

19. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

20. Huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm chính là gì?

 
 
 
 

21. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 

22. Nhận định nào sau đây đúng khi giao dịch crypto trên sàn Binance?

 
 
 
 

23. Tư duy sai lầm của nhà đầu tư khi tiếp cận thị trường crypto là gì?

 
 
 
 

24. Những loại dữ liệu nào có thể lưu trữ trên blockchain hiệu quả?

 
 
 
 

25. Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

26. Người sáng lập ra dự án Cardano (ADA) là ai?

 
 
 
 

27. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

28. Kỷ nguyên Shellry của dụ án Cardano (ADA) bắt đầu chính thức từ ngày nào?

 
 
 
 

29. Nhận định nào sau đây đúng, nếu Cardano (ADA) ứng dụng thành công Hydra?

 
 
 
 

30. Phát biểu nào sau đây là đúng về epoch của Cardano (ADA)?

 
 
 
 

31. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

32. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

33. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

34. Dự án crypto Cardano tập trung vào trọng tâm lớn nào?

 
 
 
 

35. Nhận định nào sau đấy đúng về blockchain được Clone (sao chép)?

 
 
 
 

36. Ethereum (ETH) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

37. Lượng cung tối đa của Cardano (ADA) là bao nhiêu?

 
 
 
 

38. Blockchain thế hệ 3.0 bắt đầu với crypto nào?

 
 
 
 

39. Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình harkfork từ kỷ nguyên Byron lên Shelley của dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 

40. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 

41. Nhận định nào sau đây là đúng chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 

42. Bitcoin (BTC) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

43. Ưu điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

44. Những nhận định nào sau đây là đúng về Ưu điểm của Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

45. Bản chất cơ chế đồng thuận Ouroboros mà Cardano (ADA) sử dụng là cơ chế nào?

 
 
 
 
 

46. Nhận định nào sau đây là đúng về Private key?

 
 
 
 

47. Số NONCE là thuật ngữ quan trọng thuộc về cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

48. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 1.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

49. Đặc điểm cơ bản của tiền Mã hóa (Crypto)

 
 
 
 

50. Token phát hành cho hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm gì?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50