Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Kỷ nguyên sau cùng của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

2. Hợp đồng thông minh sẽ được triển khai trên nền tảng ADA tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

3. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

4. Đội ngũ tiếp thị của các dự án crypto ponzi thường sử dụng các thuật ngữ “nguy hiểm” nào?

 
 
 
 
 

5. Theo coinmarketcap.com, Số lượng crypto hiện đang phát hành là bao nhiêu?

 
 
 
 

6. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

7. Số lượng sàn giao dịch crypto trên thế giới khoảng bao nhiêu?

 
 
 
 

8. Quốc gia nào có số lượng người mua ICO của dự án Cardano (ADA) nhiều nhất?

 
 
 
 
 

9. Một crypto CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

10. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

11. Hệ thống lữu trữ dữ liệu Tập trung có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

12. ICO (Initial Coin Offering) là gì?

 
 
 
 

13. Nhận định nào đúng về tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto?

 
 
 
 

14. Cardano (ADA) sẽ phi tập trung hoàn toàn tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

15. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

16. Loại bỏ (không đầu tư) các crypto nếu có ít nhất 1 tiêu chí kém, đó là tiêu chí nào?

 
 
 
 

17. Mức giá cao nhất mà crypto ADA đã từng đạt được trước năm 2020 là bao nhiêu?

 
 
 
 

18. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

19. Hiện tượng sao chép (Clone) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

20. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 
 

21. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

22. Để nâng cấp từ kỷ nguyên Byron lên kỷ nguyên Shelley, Cardano (ADA) sử dụng quy trình nào?

 
 
 
 

23. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

24. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

25. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 

26. Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng blockchain là gì?

 
 
 
 
 

27. Bản cáo bạch (Ưhitepaper) của dự án Cardano (ADA) được phát triển theo hình thức nào?

 
 
 
 

28. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về blockchain?

 
 
 
 
 

29. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Bitcoin?

 
 
 
 

30. Tỷ lệ staking kỳ vọng của crypto ADA là bao nhiêu?

 
 
 
 

31. Nhận định nào sau đấy đúng về Hardfork (phân rã) của blockchain?

 
 
 
 

32. Đội ngũ tiếp thị của các dự án crypto ponzi thường có đặc điểm là gì?

 
 
 
 
 

33. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key?

 
 
 
 

34. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

35. Những crypto nào sau đây thuộc mô hình Ponzi?

 
 
 
 
 

36. Khi nắm giữ crypto ADA, có thể kỳ vọng những gì?

 
 
 
 

37. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

38. Tham số nào sẽ được dùng để xác định giá tương lai của Crypto?

 
 
 
 

39. Số lượng nodes thực tế của dự án EOS là bao nhiêu?

 
 
 
 

40. Nhận định nào sau đây về Ví crypto là đúng?

 
 
 
 

41. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 

42. Blockchain có thể ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

 
 
 
 

43. Thuộc tính Thời gian đóng khối (Blocktime) và Kích thước khối (Blocksize) có đặc tính là:

 
 
 
 

44. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 2.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

45. Ưu điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

46. Các ví chính thức của Crypto Cardano (ADA) là các ví nào?

 
 
 
 

47. Nhận định nào sau đây là đúng về Private key?

 
 
 
 

48. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

49. Blockchain ra đời năm nào?

 
 
 
 

50. Các đồng crypto nào sau đây có smartcontract?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50