Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Clone (sao chép) blockchain cũ sẽ thế nào?

 
 
 
 

2. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

3. Những crypto nào sau đây dùng cơ chế đồng thuận DPOS

 
 
 
 
 

4. Blockchain có thể ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

 
 
 
 

5. Lượng cung tối đa của Cardano (ADA) là bao nhiêu?

 
 
 
 

6. Năm 2020, thị trường nào đang ở thế “Bên kia sườn đồi”?

 
 
 
 

7. Blockchain cho phép tạo nhiều chuỗi blockchain là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

8. Số lượng ADA thực tế đang chạy staking (tính đến 09.2020) là bao nhiêu?

 
 
 
 

9. Crypto nào có blockchain KHÔNG thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

10. Nhận định nào đúng về tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto?

 
 
 
 

11. Các nguồn thông tin để đánh giá Crypto

 
 
 
 

12. Các tổ chức chính đang tham gia dự án Cardano (ADA) là tổ chức nào?

 
 
 
 

13. Dự án crypto Cardano tập trung vào trọng tâm lớn nào?

 
 
 
 

14. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) gồm các yếu tố cấu thành nào?

 
 
 
 

15. Một máy chủ và nhiều máy trạm là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

16. Hệ thống lữu trữ dữ liệu Tập trung có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

17. Mô hình quàng trị nào là mô hình dạng DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

18. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

19. Bitcoin (BTC) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

20. Nhận định nào sau đấy đúng về Hardfork (phân rã) của blockchain?

 
 
 
 

21. Những tiêu chí dùng để lựa chọn cơ hội đầu tư là gì?

 
 
 
 
 

22. Nhận định nào sau đây về Ví crypto là đúng?

 
 
 
 

23. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

24. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

25. Nhận định nào sau đây về Ví crypto là đúng?

 
 
 
 

26. Nhận định nào sau đây đúng khi giữ crypto trên ví của sàn Binance?

 
 
 
 

27. Mức giá cao nhất mà crypto ADA đã từng đạt được trước năm 2020 là bao nhiêu?

 
 
 
 

28. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) là gì?

 
 
 
 

29. Các đồng crypto nào sau đây có smartcontract?

 
 
 
 

30. Những công nghệ nào được ứng dụng trong dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

31. Lý thuyết “Bên kia sườn đồi” có thể ứng dụng trong lĩnh vực nào?

 
 
 
 
 

32. Những nhận định nào sau đây là đúng về Ưu điểm của Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

33. Nguyên nhân của gồng lỗ tốt là do yếu tố nào?

 
 
 
 

34. Khi nắm giữ crypto ADA, có thể kỳ vọng những gì?

 
 
 
 

35. Đặc điểm chính về lãi suất của hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi là gì?

 
 
 
 
 

36. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 
 

37. ICO (Initial Coin Offering) là gì?

 
 
 
 

38. Nhận định nào sau đấy đúng về blockchain được Clone (sao chép)?

 
 
 
 

39. Những loại dữ liệu nào có thể lưu trữ trên blockchain hiệu quả?

 
 
 
 

40. Token phát hành cho hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm gì?

 
 
 
 

41. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

42. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

43. Lựa chọn cơ hội theo năng lực tài chính cá nhân bao gồm những nguyên tắc nào?

 
 
 
 
 

44. Một crypto CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

45. Dự án nào đứng đầu về hoạt động của các lập trình viên trong 9 tháng liên tiếp năm 2020

 
 
 
 

46. Blockchain 3.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

47. Coinmarketcap.com là gì?

 
 
 
 

48. Đầu năm 2020, Ethereum (ETH) có quy mô vốn hóa đứng thứ mấy trên coinmarketcap.com?

 
 
 
 

49. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

50. Các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Mỹ là sàn nào?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50