BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Số NONCE là thuật ngữ quan trọng thuộc về cơ chế đồng thuận nào?  Proof of Work (POW)  Delegate Byzantine Fault Tolerant (dBFT)  Delegate Proof of Stake (DPOS)  Proof of Capacity (POC)  Proof of Stake (POS) 2....