BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Quy mô vố hóa thị trường Chứng khoán toàn cầu là bao nhiêu?  Khoảng 73,000 tỷ  Khoảng 1,000 tỷ  Khoảng 10,000 tỷ  Khoảng 544,000 tỷ 2. Mua crypto, ủy quyền và không cần bật máy tính vẫn có thể nhận thưởng là đặc tính...