BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Tư duy sai lầm của nhà đầu tư khi tiếp cận thị trường crypto là gì?  Lựa chọn sản phẩm đầu tư quá dễ dàng  Ít hiểu biết về thì trường  Chọn sai vị thế vs cách làm  Sử dụng vốn sai nguồn vốn 2. Token phát hành cho...