BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Các ví chính thức của Crypto Cardano (ADA) là các ví nào?  Deadelus  Cardano  Yoroi  Daedalus 2. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?  Vai trò như nhau trong hệ thống  Kết nối ngang...