BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?  Nhiều crypto chính thống nhưng không còn cơ hội phát triển  Rất nhiều crypto rác, lừa đảo (45%)  Quy mô vốn hóa rất cao (so với các thị trường tài...