BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?  Trên 50%  Dưới 20%  Trên 80%  Khoảng 30% – 45% 2. Nhận định nào sau đây về Ví crypto là đúng?  Ví là công...