BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?  Hash Graph (HBAR)  Không câu trả lời nào đúng  Zilliqa (ZIL)  IOTA (MIOTA)  Holochain (HOT) 2. Nhận định nào sau đấy đúng về Hardfork (phân rã) của blockchain?...