Pool-FIMI

Pool-FIMI

Chào mừng bạn đến với pool mớiMức phí mới chỉ còn 1% FIMI Các bước ủy thác pool FIMI Giải thích thời điểm trả thưởng Hãy chọn pool FIMI để ủng hộ nguồn lực cho chúng tôi tiếp tục phục vụ cộng đồng! Khóa họcblockchain & Crypto Tìm hiểu thêm Các bài viết liên quan:...
Pool-FIMI

van-hanh-pool

Bạn muốn Tự mình vận hành một pool ADA không? Chỉ sau một ngày học, bạn có thể tự cài đặt và vận hành pool ADA một cách hoàn hảo. Học một lần, dùng cả đời! Còn chờ gì nữa! đăng ký khóa học vận hành pool Họ và Tên * Điện thoại * Địa chỉ email * Địa điểm đăng ký học Địa...
Pool-FIMI

Pool-GRAB

Chào mừng bạn đến với pool mớiMức phí mới chỉ còn 1% GRAB Các bước ủy thác pool GRAB Giải thích thời điểm trả thưởng Hãy chọn pool GRAB để ủng hộ nguồn lực cho chúng tôi tiếp tục phục vụ cộng đồng! Khóa họcblockchain & Crypto Tìm hiểu thêm Các bài viết liên quan:...
Pool-FIMI

ada-pool

Bạn muốn Sở hữu riêng một pool ADA không? chúng tôi đã sẵn sàng để phục vụ Đào tạo | Cài đặt | Vận hành biểu phí đăng ký dịch vụ Họ và Tên * Điện thoại * Địa chỉ email * Nơi bạn ở Nơi bạn ởHà nộiSài gònNơi khác Chọn dịch vụ Chọn dịch vụTạo poolVận hành poolTạo & Vận...
Pool-FIMI

Pool-FIDA

Chào mừng bạn đến với pool mớiMức phí mới chỉ còn 1% FIDA Các bước ủy thác pool FIDA Câu hỏi thường gặp Khi nào tôi nhận được thưởng, nếu ủy thác cho FIDA hôm nay? Hệ thống sẽ ghi nhận (Snapshot) sau mỗi 5 ngày, kích hoạt (Active) 5 ngày tiếp theo và trả thưởng...
Pool-FIMI

ADA setup pool

Cách 1 Ubuntu - User sudo adduser cardano sudo usermod -aG sudo cardano sudo su – cardano sudo whoami Tạo user Thêm quyền cho user Đăng nhập Tra cứu quyền hạn của user Cài các tool cần thiết cho Ubuntu sudo apt-get update -y sudo apt-get upgrade -y sudo apt-get...