Giới thiệu sidechain Cardano EVM

Giới thiệu sidechain Cardano EVM

Cardano EVM sidechain là một giải pháp khả năng mở rộng phi tập trung hoàn toàn được triển khai bởi IOG. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các tính năng, lợi ích và kế hoạch phát hành nó Cardano đang phát triển. Mở rộng. Việc nâng cấp Vasil sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa để...
Giới thiệu sidechain Cardano EVM

Cardano với bản nâng cấp Hardfork Vasil

Mạng Cardano sẽ được nâng cấp lớn vào ngày 29 tháng 6 năm 2022.  Vasil Hardfork sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6 và sẽ mang lại nhiều cải tiến cho blockchain, được đặt theo tên của nhà toán học người Bulgaria Vasil Dabov, một đại sứ nổi tiếng của Cardano và người đam mê...
Giới thiệu sidechain Cardano EVM

Năm 2022: Cardano sẽ mở rộng quy mô thế nào?

Với hợp đồng thông minh đã được triển khai, giai đoạn tiếp theo của Cardano tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất và mở rộng quy mô. Giai đoạn mới của kỷ nghuyên Basho sẽ bắt đầu. Và  hãy xem Cardano sẽ thực hiện thế nào? Bài viết của Tim Harrison (Giám đốc Tiếp thị...