Với sự tham gia của Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc, RCEP bao phủ quy mô GDP lớn hơn nhưng các tiêu chuẩn được xem là “dễ thở” hơn CPTPP.

Khóa học

Quản trị Tài chính cá nhân

Hà nội: 14-15/11/2020

Sài gòn: 21-22/11/2020