đăng ký học lại

Chỉ dành cho học viên cũ

3 + 15 =

thông tin thêm

  1. Khóa học: Tài chính cá nhân
  2. Khóa học: Đầu tư tài chính
  3. Khóa học: Blockchain & Crypto
Telegram: fimi_vn
Hotline: 0913586545

Do số lượng học viện học lại đã đông, Ban tổ chức sẽ kiểm tra chỗ trống và xác nhận lại qua email trong vòng 48h. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để có thể phục vụ các Anh/Chị học viên cũ được tốt nhất.

Xin vui lòng không chuyển khoản Phí tổ chức và tới lớp học nếu chưa nhận được email xác nhận của Ban tổ chức.

Xin cám ơn sự hợp tác của Anh/Chị!