Blockchain & Crypto

Khóa học đem đến những kiến thức nền tảng cần thiết để giúp bạn nhận diện một cơ hội tiềm năng đột phá

Quản trị tài chính cá nhân

Kiến thức tài chính nền tảng cần thiết cho mọi người.

Biểu đồ chênh lệch giá vàng SJC và thế giới

Lịch khóa học

Tài chính cá nhân

Hà nội: 18 - 19/05/2024

Sài gòn: 25 - 26/05/2024

Blockchain & Crypto

Hà nội: 20 - 21/04/2024

Sài gòn: Chưa có lịch

Chi tiết giá vàng

Biểu đồ giá vàng quốc tế

Khóa học Tài chính cá nhân
Khóa học Blockchain
Cách quy đổi giá vàng Quốc tế
 1. Đơn vị đo lường của vàng
  • Trong nước: cây (lượng) hoặc chỉ / VND
  • Quốc tế: ounce (oz) / USD
 2. Quy đổi đơn vị
  • 1 oz = 31,1034768 grams
  • 1 cây (lượng) = 10 chỉ
  • 1 chỉ = 3,75 grams
  • 1 cây (lượng) = 1,20565 oz
  • 1 oz = 0,82945 cây (lượng)

Công thức Quy đổi giá (Chuẩn)

 • Giá trong nước = (Giá thế giới + Phí vận chuyển + Phí bảo hiểm) * (1 + Thuế nhập khẩu) * Tỷ giá USD_VND

Công thức tính nhanh (tính mẹo, tương đối chính xác)

 • Giá trong nước = Giá quốc tế * Tỷ giá / 8.3