Cập nhật thông tin dự án Cardano (ADA)

Hãy ủng hộ nhóm bằng cách ủy thác cho FIMI pool nhé!

AMA ngày 26/09/2020

Kiến thức cần thiết về Staking

 • Staking là gì?
 • Staking khác với Mining thế nào?
 • Staking khác với Lending không?
 • Những điều cần biết về Staking với ADA.
 • Mất bao lâu sẽ có thể được nhận thưởng kể từ khi bắt đầu Stake
 • Các bước thực hiện cần thiết để Stake ADA.
Governance and Cardano
Atala versus Cardano

Lập trình Hợp đồng thông minh

Thảo luận về Oracle Pools

 • Oracle pool là gì? Sự khác biệt nẳm ở đâu? Cơ chế vận hành của Oracle pools?
 • Sự khác biệt với Chainlink
 • Làm thế nào để oracles đối phó với các vấn đề phát sinh?
 • Sự đồng thuận được xác định như thế nào?
 • Các giải pháp bảo mật của Oracle? Các oracles có phải sử dụng token gốc không?
 • Cách đảm bảo dữ liệu trung thực trên. Cách oracles đưa bao nhiêu dữ liệu vào chuỗi?
 • Khả năng tương tác giữa Cardano và Ergo. Tiến trình triển khai các tính năng của Ergo to Cardano.
 • Thực trạng của ngôn ngữ lập trình Plutus.
Bài viết

Blockchain & Crypto

Khóa học đem đến những kiến thức nền tảng cần thiết để giúp bạn nhận diện một cơ hội tiềm năng đột phá

Quản trị tài chính cá nhân

Kiến thức tài chính nền tảng cần thiết cho mọi người.