Lịch các khóa học

Thay đổi tư duy tài chính, thay đổi số phận cuộc đời.

Khóa học

Tài chính cá nhân

Hà nội: 16 - 17/03/2024

Sài gòn: 09 - 10/03/2024

Khóa học

Blockchain & Crypto

Hà nội: 06 - 07/01/2024

Sài gòn: 13 - 14/01/2024

Khóa học

Đầu cơ Crypto

Học online qua video