Lịch các khóa học

Thay đổi tư duy tài chính, thay đổi số phận cuộc đời.

Khóa học

Tài chính cá nhân

Hà nội: 24-25/09/2022

Sài gòn: 08-09/10/2022

Khóa học

Blockchain & Crypto

Hà nội: Chưa có lịch

Sài gòn: Chưa có lịch

Khóa học

Đầu cơ Crypto

Khóa Học Online

(Qua videos)

Lịch các sự kiện theo thời gian

Phần lớn sự bất an trong cuộc sống cá nhân xuất phát từ sai lầm trong các quyết định tài chính.