Lịch các khóa học

Thay đổi tư duy tài chính, thay đổi số phận cuộc đời.

Khóa học

Tài chính cá nhân

Sài gòn: 24 - 25/06/2023

Hà nội: 01 - 02 /07/2023

Khóa học

Blockchain & Crypto

Sài gòn: 04 - 05/03/2023

Hà nội: 11 - 12/03/2023

Khóa học

Đầu cơ Crypto

Học online qua video