Lợi nhuận, doanh thu và nợ của một doanh nghiệp không phải là những yếu tố duy nhất tác động vào giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Trên thực tế, một số chỉ số kinh tế thúc đẩy tâm lý thị trường trên diện rộng hơn, do đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu riêng lẻ ở các mức độ khác nhau.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

GDP là chỉ số kinh tế toàn diện nhất, đo lường giá trị của tất cả hàng hoá và dịch vụ được sản xuất trong nước vào một khoảng thời gian cụ thể. Như vậy, GDP cung cấp thước đo cơ bản về tăng trưởng hay suy giảm của nền kinh tế, còn được gọi là thước đo chung về sức khoẻ kinh tế.

Bởi vậy đương nhiên, thước đo này cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, vì giá cổ phiếu thường phản ánh kỳ vọng về khả năng sinh lời trong tương lại của công ty. Khi một nền kinh tế “khoẻ mạnh” và phát triển nhanh, các doanh nghiệp có khả năng cao đạt được tăng trưởng tốt hơn, và ngược lại.

Tỷ lệ thất nghiệp và báo cáo việc làm

Hai thước đo chính về việc làm này cũng ảnh hưởng đến cổ phiếu. Đầu tiên là tỷ lệ thất nghiệp. Tương tự như GDP, tỷ lệ thất nghiệp phản ánh sức mạnh hay điểm yếu của nền kinh tế. Báo cáo về số liệu lao động, việc làm của Tổng cục Thống kê có thể cho thấy việc tuyển dụng đang tăng lên hay chậm lại. Nhìn chung, cả hai đều hữu ích trong việc dự đoán mức độ hoạt động của nền kinh tế trong tương lai.

Bởi vậy, các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ những con số này. Về cơ bản, tỷ lệ lao động tăng đồng nghĩa với doanh thu, sản lượng và lợi nhuận doanh nghiệp cũng sẽ cao hơn.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và giá sản xuất (PPI)

Lạm phát cũng là yếu tố được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ. Cả CPI và PPI đều đo lường sự thay đổi giá của một loạt hàng hoá và dịch vụ. Điều này rất quan trọng, vì lạm phát gia tăng – tức là giá cả cao hơn, có thể ảnh hưởng đến chi tiêu người tiêu dùng, khi tác động đầu tiên của lạm phát là tác động lên lãi suất.

Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa – Tỷ lệ lạm phát

 

Lạm phát không chỉ làm giảm giá trị thật của những tài sản không có lãi, mà còn làm hao mòn giá trị của những tài sản có lãi, tức là làm giảm thu nhập thực từ các khoản lãi, các khoản lợi tức.

Điều này là do chính sách thuế của nhà nước được tính trên cơ sở của thu nhập danh nghĩa. Khi lạm phát tăng cao, những người đi vay tăng lãi suất danh nghĩa để bù vào tỷ lệ lạm phát tăng cao mặc dù thuế suất vẫn không tăng.

Doanh số bán lẻ

Một thước đo thể hiện rõ hơn về sức khỏe của người tiêu dùng là doanh số bán lẻ. Bất kỳ sự sụt giảm kéo dài nào trong chi tiêu bán lẻ có thể được coi là dấu hiệu suy thoái trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến lợi nhuận và việc tuyển dụng. Tất nhiên, tăng giá có thể được coi là xu hướng tăng, khiến giá cổ phiếu đẩy lên cao hơn.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Mặc dù không đóng vai trò quan trọng như trước, nhưng IIP vẫn là một chỉ số quan trọng đối với tăng trưởng nền kinh tế. Tổng cục Thống kê công bố chỉ số này hàng tháng nhằm cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình hoạt động của toàn ngành công nghiệp, cũng như tốc độ phát triển của từng sản phẩm, nhóm ngành sản phẩm nói riêng.

Thông thường, khi nhiều chỉ số kinh tế thay đổi bất ngờ, các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lý do về những thay đổi này, bao gồm việc thông qua IIP.

Trên thực tế, ngoài số liệu trong báo cáo của doanh nghiệp, các chỉ số vĩ mô cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu. Do vậy, nhà đầu tư cần theo dõi cả các chỉ số kinh tế này để có thể xem xét những thay đổi trên thị trường.

Theo CafeF