đăng ký khóa học: Tài chính cá nhân

11 + 9 =

Thông tin thanh toán

Vui lòng chuyển khoản học phí theo thông tin:

  • Tên tài khoản : Đỗ Mạnh Hùng
  • Số tài khoản : 14021517919012
  • Ngân hàng : Ngân Hàng Kỹ Thương Việt nam (Techcombank)
  • Nội dung: MaDangKy

Lưu ý: Mã đăng ký sẽ được gửi qua email sau khi bạn đăng ký thông tin. Chỉ cần ghi Mã đăng ký vào nội dung thanh toán, không cần ghi gì thêm.

Email xác nhận thanh toán cũng sẽ được gửi tới bạn trong vòng 24h sau khi bạn chuyển khoản thành công.