Charles Hoskinson đã công bố dự án mới của họ “Djed”. Giao thức Djed là một stablecoin được xác minh dựa trên thuật toán được hỗ trợ bởi tiền điện tử.

Vào ngày 15 tháng 7, Người sáng lập của Cardano, Charles Hoskinson, đã công bố dự án mới của mình mà hiện tại họ đang làm việc. Họ đã chia sẻ giới thiệu giai đoạn đầu về dự án stable coin của họ “Djed” thông qua twitter.

Theo các chi tiết mà Charles đã chia sẻ với những người theo dõi của họ trên twitter, Djed sẽ hoạt động trên giao thức Djed và giao thức Djed sẽ hoạt động như một “ngân hàng tự trị” giúp đạt được sự ổn định rất cao trong thị trường tiền điện tử . Vì vậy, thông qua dự án này, Charles tuyên bố “Djed” sẽ duy trì sự ổn định của nó rất dễ dàng và đảm bảo giá trị của nó như một đồng tiền ổn định.

Khả năng của Djed sẽ giúp chống lại sự biến động của thị trường và các ngân hàng cũng có thể giao dịch để tự huy động vốn. Đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng Djed sẽ hoạt động trong tất cả các lĩnh vực và có lẽ nó sẽ thu hút các tổ chức tài chính sử dụng nó. Vì vậy, Djed có thể hoạt động như cầu nối để kết nối Ngành công nghiệp tiền điện tử và phi tiền điện tử.

Cần lưu ý rằng, bất kỳ người sáng lập stable coin nào cũng có thể tuyên bố rằng họ có thể cung cấp sự ổn định tốt hơn thông qua coin của họ nhưng trên thực tế thì họ không thể. Vì có rất ít đồng tiền ổn định trên thị trường tiền điện tử có thể mang lại sự ổn định ở mức tốt hơn. Nhưng ở đây Charles Hoskinson đã chứng minh thuật toán hệ thống làm việc của dự án Djed của ông ấy có thể duy trì sự ổn định của nó như thế nào.

Ông đã chứng minh khả năng mainitiaing của Djed thông qua hai khái niệm là kiểm tra mô hình giới hạn và chứng minh định lý tương tác.

Djed thực sự đáng giá? 

Như tất cả chúng ta đều biết rất rõ rằng Charles Hoskinson rất tin tưởng vào công nghệ blockchain và nhóm của anh ấy cũng đang làm việc để phát triển một dự án mới trên mạng Cardano. 

Và bây giờ ở đây thông qua dự án này “Djed”, Charles đã cố gắng thể hiện tiềm năng phát triển công việc của mình.

Nhưng có nhiều người cho rằng “nó có giá trị và giá trị thực tế không”.

Chalres đã trả lời những người này “Algo StableCoin Done”. 

Có lẽ Charles Hoskinson muốn nói rằng, các đồng tiền ổn định không hoạt động trên các thuật toán hoàn hảo nhưng giờ đây với thuật toán Autonomous của họ, nó sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo hơn.

Sưu tầm