BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?  Currency (có blockchain riêng)  Crypto ponzi / đa cấp  Token (“ký sinh” trên blockchain có sẵn)  Crypto chính thống 2. Ngôn ngữ lập trình...