BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?  Quản trị phi tập trung (Governance on chain)  Ngôn ngữ thân thiện với non-blockchain Dev., thư viện mã nguồn mở, kết nối API …  Không thể giao tiếp thông tin với chuỗi...