Các hợp đồng thông minh của Actus trong Marlowe

Các hợp đồng thông minh của Actus trong Marlowe

Trong loạt blog kỹ thuật không thường xuyên dành cho Nhà phát triển của chúng tôi, chúng tôi mời các nhà nghiên cứu và kỹ sư của IOHK thảo luận về công việc và thông tin chi tiết mới nhất của họ. Link gốc Marlowe là ngôn ngữ dành riêng cho miền dành cho các hợp đồng...