Các mục tiêu của Cardano đến năm 2026 bao gồm giới thiệu 50 ngân hàng, hợp tác với 10 công ty trong danh sách Fortune 500 và có một tỷ người dùng sử dụng blockchain.

Các mục tiêu ngắn hạn của Cardano bao gồm việc giới thiệu ít nhất 50 ngân hàng sử dụng tiền điện tử gốc của nó – ADA, Giám đốc điều hành của Quỹ, Frederik Gregaard cho biết. Trong khi đặt ra các mục tiêu cho vài năm tới, giám đốc điều hành khẳng định thêm rằng ba công ty trong danh sách Fortune 500 có thể sử dụng mã Token trong vòng ba năm và con số có thể tăng lên 10 vào năm 2026.

50 ngân hàng và 3 công ty trong danh sách Fortune 500

Trong một bài thuyết trình trực tuyến gần đây , Gregaard đã phác thảo các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho Tổ chức đằng sau một trong những dự án blockchain phổ biến nhất – Cardano. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các tổ chức lớn sử dụng tài sản kỹ thuật số gốc (Native Token).

Do đó, một trong những phần quan trọng nhất mà công ty sẽ tập trung vào trong năm rưỡi tới là giới thiệu 50 ngân hàng với “mã thông báo tiện ích ADA, cho phép bạn hoạt động trên blockchain của chúng tôi”.

Nếu Tổ chức hoàn thành mục tiêu này, nó sẽ cho phép chủ sở hữu ADA chuyển đổi các mã token thành các loại tiền tệ fiat khác nhau hoặc các đồng tiền khác bằng cách sử dụng chuỗi khối Cardano.

Các mục tiêu trong vài năm tới – cho đến năm 2024 – bao gồm tăng hoạt động trên chuỗi của người dùng và số lượng ví hoạt động để giảm nhu cầu mọi người sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để tương tác với các dự án blockchain.

Hơn nữa, Cardano Foundation có kế hoạch đưa ít nhất ba tổ chức lớn trong danh sách Fortune 500 vào hệ sinh thái của mình. Ngoài ý định giới thiệu cho họ những lợi ích của blockchain, Gregaard cho biết Quỹ muốn họ nắm giữ và sử dụng ADA.

2026: 10 công ty trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới

Trong vòng năm năm tới, Quỹ có kế hoạch để toàn bộ blockchain tự duy trì và được điều hành bởi cộng đồng, điều này sẽ trùng với sự xuất hiện của kỷ nguyên Voltaire. Tại thời điểm đó, Cardano DLT nên đã chấp nhận ít nhất một tỷ người dùng. Điều này sẽ giúp Cardano phục vụ ít nhất một quốc gia.

Ngoài ra, số lượng công ty trong danh sách Fortune 500 nắm giữ và sử dụng mã token ADA sẽ tăng lên ít nhất 10 công ty vào năm 2026.

Để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của mình, Quỹ đã thực hiện một kế hoạch hai cấp bao gồm tăng cường nhu cầu đối với blockchain và đồng tiền trong khi cung cấp một sản phẩm “tuyệt vời và phi tập trung”.

Theo cryptopotato.com