Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Tên gọi chính thức của cơ chế đồng thuận mà crypto Cardano (ADA ) sử dụng là gì?

 
 
 
 
 

2. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về SHA256?

 
 
 
 

3. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

4. Bitcoin Cash được tạo ra từ mã nguồn Bitcoin theo dạng nào?

 
 
 
 

5. Dự án crypto Cardano ra đời năm nào?

 
 
 
 
 

6. Quy mô vốn hóa lớn nhất của thị trường crypto trước 2020 từng đạt được là bao nhiêu?

 
 
 
 

7. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

8. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

9. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

10. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch của ADA (Chưa có Hydra)?

 
 
 
 

11. Tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 
 

12. Nhận định nào đúng về tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto?

 
 
 
 

13. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

14. Kỷ nguyên sau cùng của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

15. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 1.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

16. Theo coinmarketcap.com, Số lượng crypto hiện đang phát hành là bao nhiêu?

 
 
 
 

17. Cardano (ADA) sẽ phi tập trung hoàn toàn tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

18. Các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Mỹ là sàn nào?

 
 
 
 

19. Token phát hành cho hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm gì?

 
 
 
 

20. Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình harkfork từ kỷ nguyên Byron lên Shelley của dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 

21. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

22. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

23. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key và Private key?

 
 
 
 

24. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

25. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

26. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) gồm các yếu tố cấu thành nào?

 
 
 
 

27. Tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

28. ICO (Initial Coin Offering) là gì?

 
 
 
 

29. Những nhận định nào sau đây là đúng về Ưu điểm của Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

30. Dự án nào đứng đầu về hoạt động của các lập trình viên trong 9 tháng liên tiếp năm 2020

 
 
 
 

31. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 
 

32. Kỷ nguyên thứ 2 của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

33. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

34. Tỷ lệ staking kỳ vọng của crypto ADA là bao nhiêu?

 
 
 
 

35. Token phát hành cho hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm gì?

 
 
 
 

36. Đội ngũ tiếp thị của các dự án crypto ponzi thường sử dụng các thuật ngữ “nguy hiểm” nào?

 
 
 
 
 

37. Bitcoin (BTC) từng có mức giá cao nhất là bao nhiêu?

 
 
 
 

38. Phần Nội dung của block (Content) bao gồm những gì?

 
 
 
 

39. Bitcoin (BTC) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

40. Đặc tính dữ liệu lưu trên nền tảng Blokchain là gì?

 
 
 
 

41. Crypto Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận gốc nào?

 
 
 
 
 

42. Nhận định nào sau đây đúng về ngành Blockchain giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 

43. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

 
 
 
 

44. Thế hệ blockchain tiến bộ nhất hiện tại đang là gì?

 
 
 
 

45. Số NONCE là thuật ngữ quan trọng thuộc về cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

46. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Clone (sao chép) blockchain cũ sẽ thế nào?

 
 
 
 

47. Một crypto CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

48. Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

49. Nhận định nào sau đây đúng về các phương pháp định giá crypto?

 
 
 
 

50. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50