Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm chính là gì?

 
 
 
 

2. Crypto nào có blockchain KHÔNG thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

3. Khi muốn nắm giữ dài hạn một crypto, điều bạn nên làm là gì?

 
 
 
 

4. Kỷ nguyên sau cùng của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

5. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

6. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

7. Lượng cung tối đa của Cardano (ADA) là bao nhiêu?

 
 
 
 

8. Các đồng crypto nào sau đây có smartcontract?

 
 
 
 

9. Số lượng pool stake của dự án Cardano (ADA) sau kỷ nguyên Shelly là bao nhiêu?

 
 
 
 

10. Số lượng sàn giao dịch crypto trên thế giới khoảng bao nhiêu?

 
 
 
 

11. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

12. Nhận định nào đúng về tiêu chí Đặc tính kỹ thuật của Crypto?

 
 
 
 

13. Các tiêu chí chính để nhận diện crypto ponzi là gì?

 
 
 
 

14. Nhận định nào đúng về tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto?

 
 
 
 

15. Quy mô vốn hóa của thị trường crypto giảm sâu nhất năm 2018-2019 là bao nhiêu?

 
 
 
 

16. Nhận định nào sau đây đúng khi giao dịch crypto trên sàn Binance?

 
 
 
 

17. Kỷ nguyên Shellry của dụ án Cardano (ADA) bắt đầu chính thức từ ngày nào?

 
 
 
 

18. Nhận định nào sau đây đúng về ngành Blockchain giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 

19. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

20. Dự án crypto Cardano ra đời năm nào?

 
 
 
 
 

21. Opening Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng mở) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

22. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 

23. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain có những đặc tính gì?

 
 
 
 
 

24. Công ty huy động vốn theo mô hình ponzi thường có đặc điểm gì?

 
 
 
 

25. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

26. Nhận định nào sau đây là đúng chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 

27. Tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 
 

28. Lý do nào để nói Cardano (ADA) còn nhiều dư địa để tăng giá?

 
 
 
 

29. Người sáng lập ra dự án Cardano (ADA) là ai?

 
 
 
 

30. Đội ngũ tiếp thị của các dự án crypto ponzi thường sử dụng các thuật ngữ “nguy hiểm” nào?

 
 
 
 
 

31. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

32. Nhận định nào sau đấy đúng về Hardfork (phân rã) của blockchain?

 
 
 
 

33. Token có đặc điểm gì?

 
 
 
 
 

34. Dự án nào đứng đầu về hoạt động của các lập trình viên trong 9 tháng liên tiếp năm 2020

 
 
 
 

35. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 
 

36. Staking là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

37. Nhận định nào đúng về tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto?

 
 
 
 

38. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

39. Mức giá cao nhất mà crypto ADA đã từng đạt được trước năm 2020 là bao nhiêu?

 
 
 
 

40. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

41. Token phát hành cho hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm gì?

 
 
 
 

42. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

43. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn từ 2020?

 
 
 
 

44. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

45. Quy mô vốn hóa lớn nhất của thị trường crypto trước 2020 từng đạt được là bao nhiêu?

 
 
 
 

46. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

47. Tư duy sai lầm của nhà đầu tư khi tiếp cận thị trường crypto là gì?

 
 
 
 

48. Các tổ chức chính đang tham gia dự án Cardano (ADA) là tổ chức nào?

 
 
 
 

49. Nhóm crypto nào dễ bị nhầm lẫn khi đầu tư

 
 
 
 

50. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Clone (sao chép) blockchain cũ sẽ thế nào?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50