Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Các nhóm tiêu chí chính để đánh giá Crypto

 
 
 
 

2. Đồng USDT có đặc điểm gì?

 
 
 
 

3. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

4. Để nâng cấp từ kỷ nguyên Byron lên kỷ nguyên Shelley, Cardano (ADA) sử dụng quy trình nào?

 
 
 
 

5. Các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Mỹ là sàn nào?

 
 
 
 

6. Trên nền tảng Cardano (ADA), có thể phát triển những ứng dụng gì?

 
 
 
 

7. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Ethereum (ETH) là gì?

 
 
 
 

8. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

9. Quy mô vố hóa thị trường Phái sinh toàn cầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

10. Token phát hành cho hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm gì?

 
 
 
 

11. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

12. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

 
 
 
 

13. Nhận định nào sau đây về Ví crypto là đúng?

 
 
 
 

14. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

15. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ripple?

 
 
 
 

16. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

17. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

18. Blockchain có thể ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

 
 
 
 

19. IEO (Initial Exchange Offering) là gì?

 
 
 
 

20. Hiện tượng sao chép (Clone) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

21. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

22. Một crypto CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

23. Nhận định nào đúng về tiêu chí Nhóm phát triển, lập trình viên của Crypto?

 
 
 
 

24. Chi phí vận hành lớn là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

25. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 

26. Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

27. Opening Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng mở) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

28. Ethereum (ETH) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

29. Nhận định nào là đúng về khái niệm Lạm phát trong lĩnh vực Crypto?

 
 
 
 

30. Nhận định nào sau đây là đúng về Quy mô vốn hóa thị trường?

 
 
 
 

31. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POS?

 
 
 
 
 

32. Nhận định nào sau đây đúng về ngành Blockchain giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 

33. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

34. Crypto Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận gốc nào?

 
 
 
 
 

35. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

36. Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng blockchain là gì?

 
 
 
 
 

37. Coinmarketcap.com là gì?

 
 
 
 

38. Thế hệ blockchain tiến bộ nhất hiện tại đang là gì?

 
 
 
 

39. Theo các phương pháp định giá trong khóa học, mức giá crypto ADA có thể đạt được cao nhất là bao nhiêu?

 
 
 
 

40. Các tổ chức chính đang tham gia dự án Cardano (ADA) là tổ chức nào?

 
 
 
 

41. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 

42. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

43. Nhận định nào đúng về tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto?

 
 
 
 

44. Blockchain 3.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

45. Nhận định nào sau đây đúng khi giữ crypto trên ví của sàn Binance?

 
 
 
 

46. Những công nghệ nào được ứng dụng trong dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

47. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

48. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 1.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

49. Tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

50. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về blockchain?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50