Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Chỉ tiêu Thị trường (Market) của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

2. Những nhận định nào sau đây là đúng về Nhược điểm của Cardano (ADA)?

 
 
 
 

3. Những crypto nào sau đây thuộc mô hình Ponzi?

 
 
 
 
 

4. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

5. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

6. Những phần nào sau đây nằm trong phần Tiêu đề (header) của một khối?

 
 
 
 
 

7. Số lượng ADA thực tế đang chạy staking (tính đến 09.2020) là bao nhiêu?

 
 
 
 

8. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POW?

 
 
 
 
 

9. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

10. Hiện tượng phân rã (Hardfork) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

11. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 
 

12. Cơ chế đồng thuận nào KHÔNG còn được dùng ở các blockchain thế hệ 3.0?

 
 
 
 

13. Chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score) gồm các yếu tố cấu thành nào?

 
 
 
 

14. Nhận định nào đúng về tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto?

 
 
 
 

15. Nhận định nào đúng về tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto?

 
 
 
 

16. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

17. Sản giao dịch crypto hiện tại có đặc điểm nào nổi bật?

 
 
 
 

18. Cardano (ADA) chính thức có smart contract khi nào?

 
 
 
 

19. Blockchain ra đời năm nào?

 
 
 
 

20. Blockchain cho phép tạo nhiều chuỗi blockchain là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

21. Đặc điểm chính về lãi suất của hình thức huy động vốn theo mô hình ponzi là gì?

 
 
 
 
 

22. Blockchain là sự kết hợp của các công nghệ nào sau đây?

 
 
 
 

23. Người sáng lập ra dự án Cardano (ADA) là ai?

 
 
 
 

24. Tiêu chí Đặc tính kỹ thuật của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 
 

25. Nếu triển khai thành công công nghệ Hydra Tốc độ xử lý giao dịch của ADA có thể đạt đến bao nhiêu?

 
 
 
 

26. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

27. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

28. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POS?

 
 
 
 
 

29. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

30. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

31. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

32. Nhận định nào sau đây là đặc tính quan trọng của Blockchain?

 
 
 
 

33. Blockchain không thể tạo token là blockchain thế hệ nào?

 
 
 
 

34. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

35. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

36. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

37. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

38. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

39. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key?

 
 
 
 

40. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

41. Lượng cung tối đa của Ethereum (ETH) là bao nhiêu?

 
 
 
 

42. Những crypto nào sau đây dùng cơ chế đồng thuận POW

 
 
 
 
 

43. Nhận định nào sau đây là đúng về Quy mô vốn hóa thị trường?

 
 
 
 

44. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

45. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 
 

46. Tên gọi chính thức của cơ chế đồng thuận mà crypto Cardano (ADA ) sử dụng là gì?

 
 
 
 
 

47. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 

48. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về SHA256?

 
 
 
 

49. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 

50. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50