Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Một máy chủ và nhiều máy trạm là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

2. Tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

3. Các phương pháp nào sau đây là một trong các phương pháp định giá crypto?

 
 
 
 

4. Lượng cung tối đa của Cardano (ADA) là bao nhiêu?

 
 
 
 

5. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

6. Nhưng nhận định nào phù hợp về cơ hội đối với thị trường crypto?

 
 
 
 
 

7. Tỷ trọng Quy mô vốn hóa của top 10 crypto đứng đầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

8. Lĩnh vực nào đang ứng dụng phổ biến nhất trên các nền tảng blockchain?

 
 
 
 

9. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

10. Blockchain là sự kết hợp của các công nghệ nào sau đây?

 
 
 
 

11. Khuyến nghị nào là đúng về thang điểm của chỉ số FCAS (Fundamental Crypto Asset Score)?

 
 
 
 
 

12. Public Blockchain (Mạng blockchain công khai) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

13. Các nhóm tiêu chí chính để đánh giá Crypto

 
 
 
 

14. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 2.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

15. Đội ngũ tiếp thị của các dự án crypto ponzi thường có đặc điểm là gì?

 
 
 
 
 

16. Thuộc tính Thời gian đóng khối (Blocktime) và Kích thước khối (Blocksize) có đặc tính là:

 
 
 
 

17. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

18. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

19. Ethereum (ETH) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

20. Nhận định nào đúng về tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto?

 
 
 
 

21. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

22. Opening Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng mở) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

23. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 1.0?

 
 
 
 

24. Đồng USDT có đặc điểm gì?

 
 
 
 

25. Tỷ lệ staking kỳ vọng của crypto ADA là bao nhiêu?

 
 
 
 

26. Blockchain 1.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

27. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 
 

28. Những nhận định nào sau đây là đúng về Nhược điểm của Cardano (ADA)?

 
 
 
 

29. Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình harkfork từ kỷ nguyên Byron lên Shelley của dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 

30. Nhận định nào đúng về tiêu chí Thông tin thị trường của Crypto?

 
 
 
 

31. Nhận định nào sau đấy đúng về Hardfork (phân rã) của blockchain?

 
 
 
 

32. Người sáng lập ra dự án Cardano (ADA) là ai?

 
 
 
 

33. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 

34. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

35. Hợp đồng thông minh sẽ được triển khai trên nền tảng ADA tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

36. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn từ 2020?

 
 
 
 

37. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

38. Các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Mỹ là sàn nào?

 
 
 
 

39. Nhận định nào sau đây là đúng về Private key?

 
 
 
 

40. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

41. Nhận định nào sau đấy đúng về blockchain được Clone (sao chép)?

 
 
 
 

42. Nhận định nào sau đây là đúng về Private key?

 
 
 
 

43. Huy động vốn theo mô hình ponzi có đặc điểm chính là gì?

 
 
 
 

44. Kỷ nguyên tiếp theo sau kỷ nguyên Shelley của Cardano (ADA) là gì?

 
 
 
 
 

45. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

46. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

47. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

48. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

49. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 1.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

50. Một crypto CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50